Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
toan hoc jpg Lý thuyết đại số

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Dấu hiệu chia hết cho 3 là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu dấu hiệu chia hết cho 3, bằng cách dựa vào các dấu hiệu đơn giản nhất.

Các em học sinh cần nắm vững để sau này giải các bài toán về nhận biết một số có chia hết cho 3 hay không.

Quảng cáo

I. Dấu hiệu chia hết cho 3

Cho x là một số thuộc tập hợp N (tập hợp các số tự nhiên). Nếu tổng các chữ số của x chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.

Ví dụ:

  • Số 12 chia hết cho 3 vì 1 + 2 = 3, mà 3 chia hết cho 3.
  • Số 27 chia hết cho 3 vì 2 + 7 = 9, mà 9 chia hết cho 3.
  • Số 1200 chia hết cho 3 vì 1 + 2 + 0 + 0 = 3, mà 3 chia hết cho 3.

II. Tính chất của số chia hết cho 3

Nếu một số chia hết cho 3 thì nó sẽ có những tính chất như sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Nếu một số chia hết cho 2 là số chẵn thì ngược lại, một số chia hết cho 3 có thể là số lẻ hoặc số chẵn.
  • Số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 6, 9, 12, ... Nhưng nếu một số chia hết cho 6, 9, 12, ... thì chắc chắn chia hết cho 3.

Ví dụ khác: Chứng minh rằng số 1890 chia hết cho 3.

Quảng cáo

Giải: Gọi X là tập hợp các phần tử của số 1890.

X = {1;8;9;0}

Tổng của các phần tử trong X là: 1 + 8 + 9 + 0 = 18, mà 18 chia hết cho 3 nên số 1890 chia hết cho 3.

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0255