Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
toan hoc jpg Lý thuyết đại số

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung)

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ước và bội của một số nguyên, qua bài bạn sẽ hiểu khái niệm ước chung là gì và bội chung là gì, cũng như tìm ước chung lớn nhất và bội chung lớn nhất.

1. Ước của số nguyên là gì?

Gọi N là số nguyên, lúc này tập hợp tất cả những số mà N chia hết thì đó chính là ước của N.

Quảng cáo

Để tìm danh sách các ước thì ta chia lần lượt số đó cho 1, 2, 3 ... N, những số nào mà N chia hết thì đó chính là ước.

Ví dụ: Danh sách các ước của số 21 sẽ là tập hợp sau.

U = {1, 3, 7, 21}

Bởi vì trong khoảng từ 1 đến N chỉ tồn tại ba số đó là N chia hết.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

2. Bội của số nguyên là gì?

Gọi N là số nguyên, lúc này tập hợp tất cả cấp số nhân của N chính là danh sách các bội của N.

Quảng cáo

Để tìm bội số thì ta chỉ cần nhân số N lần lượt cho các số 0, 1, 2, 3, 4 ...

Ví dụ: Bội của số 3 là tập hợp các số sau.

B = {0, 3, 6, 9, 12, 15 ...}

Ta có thể tìm được bội nhỏ nhất, không tìm được bội lớn nhất.

3. Cách tìm ước chung lớn nhất (UCLN)

Giả sử có hai số A và B, lúc này nước chung lớn nhất (UCLN) chính là số vừa là ước của A vừa là ước của B và là lớn nhất trong tập hợp các ước số.

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất của hai số 15 và 30

Quảng cáo

Ta thấy số 15 có các ước như sau:

U1 = {1, 3, 5, 15}

Số 30 có các ước như sau:

U2 = {1, 2, 3, 5, 10, 15, 30}

Như vậy ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số 15 và 30 là số 15.

4. Cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Gọi A và B la hai số nguyên, lúc này bội chung nhỏ nhất (BCNN) chính là số vừa là bội của A và vừa là bội của B và nhỏ nhất trong danh sách các bội.

Ví dụ: Cho hai số 3 và 4. Lúc này danh sách các bội sẽ như sau.

Quảng cáo

Bội của 3 là:

B1 = {0, 3, 6, 9, 12...}

Bội của 4 là:

B2 = {0, 4, 8, 12, ...}

Như vậy bội chung nhỏ nhất là 0.

Vì bội chung nhỏ nhất của hai số luôn luôn là 0 nên ta thường có thêm bài toán "tìm bội chung nhỏ nhất khác 0".

  • => Đó chính là số 12

Quảng cáo

Trên là khái niệm ước số là gì và bội số là gì, cũng qua bài này giúp bạn biết được cách tính ước số và bội số, cũng như tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên.

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0873