LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các dạng bài toán tìm đường kính hình tròn thường gặp

Trong chủ đề hình tròn, cách tính đường kính của hình tròn đó là một vấn đề thiết yếu mà các bạn cần phải năm rõ, nó giúp ta giải các bài tập về tính diện tích và chu vi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài học ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn các cách tính đường kính hình tròn một cách dễ hiểu nhất để giúp các bạn có thể áp dụng nó vào bài giải một cách đơn giản.

1. Đường kính hình tròn là gì?

Các bạn đã nghe rất nhiều về đường kính, vậy đường kính hình tròn là gì?

Chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất về đường kính hình tròn đó chính là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kì nằm trên đường tròn tròn đó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hoặc đường kính là độ dài của đường thẳng đi qua tâm của hình tròn.

chu vi hinh tron png

2. Cách tính đường kính hình tròn

Chúng ta có thể dựa vào những dữ liệu bài toán đã cho để tìm được đường kính của hình tròn đó.

Thông thường chúng ta sẽ dựa vào các chỉ số bán kính (kí hiệu r), diện tích (kí hiệu S), chu vi (kí hiệu C) và chỉ số PI (3,14).

Cách tìm đường kính hình tròn khi biết bán kính

Đối với trường hợp tìm đường kính của hình tròn khi biết bán kính của hình tròn đó chúng ta có cách tính như sau: Đường kính hình tròn bằng hai lần bán kính

 d = 2 x r

Ví dụ: Cho hình tròn tâm O có bán kính băng 2cm. Tìm đường kính của hình tròn đó?

Ta đã biết bán kính rồi nên dễ dàng tìm được đường kính qua công thức đã học.

Vậy đường kính của hình tròn đó là:

d = 2 x 2=4(cm)
Đáp số: 4(cm)

Cách tìm đường kính hình tròn khi biết chu vi

Như chúng ta đã quy định trước đó thì gọi:

  • C là chu vi hình tròn
  • d là đường kính của hình tròn
  • Pi là chỉ số có giá trị bằng 3,14

Từ công thức tính chu vi:

C = d x 3,14

Chúng ta có thể suy ra công thức tính đường kính hình tròn đó là: Muốn tìm đường kính hình tròn ta lấy chu vi chia cho Pi.

d = C ÷ 3,14

Ví dụ: Cho hình tròn tâm O có chu vi bằng 15,7cm. Tìm đường kính của hình tròn đó?

Áp dụng công thức, ta tính được đường kính của hình tròn đó là:

d = 15,7 ÷ 3,14 = 5(cm)
Đáp số: 5 cm

Cách tìm đường kính hình tròn khi biết diện tích của hình tròn đó

Trước đó chúng ta đã biết được cách tính diện tích của hình tròn đó là

 S = r2 x 3,14

Vậy dựa vào công thức tính diện tích chúng ta có thể đi tìm được bán kính của hình tròn đó:

MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtc3VwPgogICAgICAgIDxtaSBtYXRodmFyaWFudD0iYm9sZC1pdGFsaWMiPnI8L21pPgogICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iYm9sZCI+MjwvbW4+CiAgICA8L21zdXA+CiAgICA8bW8gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+PTwvbW8+CiAgICA8bWk+UzwvbWk+CiAgICA8bW8gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+JiN4Rjc7PC9tbz4KICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4zPC9tbj4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4sPC9tbz4KICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4xNDwvbW4+CiAgICA8bXNwYWNlIGxpbmVicmVhaz0ibmV3bGluZSI+PC9tc3BhY2U+CiAgICA8bW8+JiN4MjFEMjs8L21vPgogICAgPG1pPnI8L21pPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPj08L21vPgogICAgPG1zcXJ0PgogICAgICAgIDxtcm93PgogICAgICAgICAgICA8bXN1cD4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtaT5yPC9taT4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4yPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgPC9tc3VwPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbXNxcnQ+CiAgICA8bXNwYWNlIGxpbmVicmVhaz0ibmV3bGluZSI+PC9tc3BhY2U+CiAgICA8bXNwYWNlIGxpbmVicmVhaz0ibmV3bGluZSI+PC9tc3BhY2U+CiAgICA8bWkgbWF0aHZhcmlhbnQ9Im5vcm1hbCI+TTwvbWk+CiAgICA8bWkgbWF0aHZhcmlhbnQ9Im5vcm1hbCI+JiN4RTA7PC9taT4KICAgIDxtbz48L21vPgogICAgPG1pIG1hdGh2YXJpYW50PSJub3JtYWwiPmQ8L21pPgogICAgPG1vPj08L21vPgogICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgPG1vPiYjeEQ3OzwvbW8+CiAgICA8bWkgbWF0aHZhcmlhbnQ9Im5vcm1hbCI+cjwvbWk+CiAgICA8bXNwYWNlIGxpbmVicmVhaz0ibmV3bGluZSI+PC9tc3BhY2U+CiAgICA8bW8+JiN4MjFEMjs8L21vPgogICAgPG1pIG1hdGh2YXJpYW50PSJub3JtYWwiPmQ8L21pPgogICAgPG1vPj08L21vPgogICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgPG1vPiYjeEQ3OzwvbW8+CiAgICA8bXNxcnQ+CiAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgIDxtc3VwPgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1pIG1hdGh2YXJpYW50PSJub3JtYWwiPnI8L21pPgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgICAgICAgICA8L21zdXA+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgPC9tc3FydD4KICAgIDxtc3BhY2UgbGluZWJyZWFrPSJuZXdsaW5lIj48L21zcGFjZT4KPC9tYXRoPg==

Từ đó chúng ta có thể suy ra được công thức tìm đường kính của hình tròn khi biết diện tích của hình tròn đó như sau:

MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtaT5kPC9taT4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj48L21vPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPj08L21vPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPjwvbW8+CiAgICA8bW4gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+MjwvbW4+CiAgICA8bW8gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+PC9tbz4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4mI3hENzs8L21vPgogICAgPG1zcXJ0PgogICAgICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICAgICAgPG1pPlM8L21pPgogICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4zPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4sPC9tbz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4xNDwvbW4+CiAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8L21mcmFjPgogICAgPC9tc3FydD4KPC9tYXRoPg==

Ví dụ: Cho một hình tròn tâm O có diện tích là 12,56 cm2. Tìm đường kính của hình tròn đó?

Áp dụng công thức trên ta tính được đường kính của hình tròn đó là:

MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtaT5kPC9taT4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj48L21vPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPj08L21vPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPjwvbW8+CiAgICA8bW4gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+MjwvbW4+CiAgICA8bW8gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+PC9tbz4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4mI3hENzs8L21vPgogICAgPG1zcXJ0PgogICAgICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgICAgICA8bW4gbWF0aHZhcmlhbnQ9Iml0YWxpYyI+MTI8L21uPgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPiw8L21vPgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1uIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPjU2PC9tbj4KICAgICAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4zPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4sPC9tbz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj4xNDwvbW4+CiAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8L21mcmFjPgogICAgPC9tc3FydD4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj49PC9tbz4KICAgIDxtbiBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj40PC9tbj4KICAgIDxtbyBtYXRodmFyaWFudD0iaXRhbGljIj48L21vPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPig8L21vPgogICAgPG1pPmM8L21pPgogICAgPG1pPm08L21pPgogICAgPG1vIG1hdGh2YXJpYW50PSJpdGFsaWMiPik8L21vPgo8L21hdGg+

Đáp số: 4 cm

Trên đây là tổng hợp các cách tìm đường kính hình tròn cơ bản và dễ hiểu nhất giúp các bạn áp dụng vào thực hành. Các bạn hãy áp dụng chính xác vào mỗi đề bài mà bài toán đưa ra nhé. Chúc các bạn thành công.

Cùng chuyên mục:

Cách tính phần trăm đơn giản áp dụng cho mọi bài toán tính tỉ lệ

Cách tính phần trăm đơn giản áp dụng cho mọi bài toán tính tỉ lệ

Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn và đầy đủ nhất

Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn và đầy đủ nhất

Đại lượng tỉ lệ thuận và các dạng toán thường gặp

Đại lượng tỉ lệ thuận và các dạng toán thường gặp

Số thực là gì? Cách biểu diễn trục số thực trong toán học

Số thực là gì? Cách biểu diễn trục số thực trong toán học

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu ...

Số hữu tỉ là gì? Các phép toán trên số hữu tỉ thường gặp

Số hữu tỉ là gì? Các phép toán trên số hữu tỉ thường gặp

Các em đã được biết đến khái niệm số tự nhiên, số nguyên ...

Công thức tính diện tích và thể tích hình nón và hình nón cụt

Công thức tính diện tích và thể tích hình nón và hình nón cụt

Hình nón là một dạng hình học tương đối khó đối với học sinh trung…

Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ (diện tích xung quanh và toàn phần)

Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ (diện tích xung quanh và toàn phần)

Hình trụ là hình được sử dụng khá nhiều trong chương trình hình học phổ…

Cách tính diện tích và thể tích hình cầu

Cách tính diện tích và thể tích hình cầu

Trong cuộc sống, chắc hẳn các bạn đã gặp rất nhiều về hình ...

Các loại hình học phẳng và hình học không gian thường gặp

Các loại hình học phẳng và hình học không gian thường gặp

Hình học là bộ môn có thể nói là rất khó, nhưng nó được áp…

Công thức tính diện tích và thể tích của hình lập phương

Công thức tính diện tích và thể tích của hình lập phương

Cách tính diện tích và thể tích hình chóp đều

Cách tính diện tích và thể tích hình chóp đều

Hình chóp là một loại hình học không gian khá phức tạp, không phù hợp…

Cách tính diện tích và thể tích hình lăng trụ đứng

Cách tính diện tích và thể tích hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ là một trong những loại hình học không gian ...

Hình hộp chữ nhật: Cách tính chu vi - tính diện tích - tính thể tích

Hình hộp chữ nhật: Cách tính chu vi - tính diện tích - tính thể tích

Đến với hình học không gian thì hình hộp chữ nhật là một dạng hình…

Hai tam giác động dạng là gì? Các trường hợp đồng dạng của tam giác

Hai tam giác động dạng là gì? Các trường hợp đồng dạng của tam giác

Như các bạn đã biết, tam giác là là hình được tạo ra bởi ba…

Định lý Talet và các hệ quả  trong tam giác (định lý talet đảo)

Định lý Talet và các hệ quả trong tam giác (định lý talet đảo)

Xin chào các bạn học sinh thân mến, các bạn đã biết gì về định…

Hai dạng bài tập thường gặp về hình bình hành

Hai dạng bài tập thường gặp về hình bình hành

Đối với dạng toán này chúng ta cần vận dụng các tính chất của hình…

Cách tính chu vi hình bình hành và ví dụ thực hành

Cách tính chu vi hình bình hành và ví dụ thực hành

Để tiếp nối cho bài học hôm trước, bài viết này mình sẽ giúp ..

Cách tính diện tích hình bình hành và ví dụ minh họa

Cách tính diện tích hình bình hành và ví dụ minh họa

Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ..

Cách chứng minh hình bình hành đơn giản nhất

Cách chứng minh hình bình hành đơn giản nhất

Hình học là một đề tài rộng lớn, chúng ta bắt gặp hình học xung…

Cách tính chu vi hình thoi và bài tập thực hành

Cách tính chu vi hình thoi và bài tập thực hành

Các bạn còn nhớ công thức tính chu vi hình thoi chứ? Muốn tính được…

Top