Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
toan hoc jpg Lý thuyết hình học

Quảng cáo

Cách tính chu vi hình bình hành và ví dụ thực hành

Bài này sẽ chia sẻ công thức tính chu vi hình bình hành để giúp bạn giải bài tập tính chu vi của hình bình hành.

Để tiếp nối cho bài học hôm trước, bài viết này mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc làm sao để tính chu vi hình bình hành một cách dễ hiểu và dễ áp dụng nhất.

Quảng cáo

Cách tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành chính là tổng độ dài của các cạnh tạo nên một hình bình hành

6GyaTKvZTThjVt0ZW8CUTzG uHve30rKwwQnjC2RihiAXF37X9j2ohsCM1m0AMmd0FHnIAxc 1pdFtewef TfVGQFeNuqJd4V2NSd3PDWMW7e21N8NgtKA0dz6Je4miqO C MNQu

Dựa theo khái niệm về chu vi hình bình hành thì chúng ta có công thức tính chu vi của hình bình hành như sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Muốn tính chu vi của hình bình hành ta lấy tổng của hai cạnh kề nhân với 2.

Quảng cáo

Công thức tổng quát: (! C=(a+b) \times 2 !)

Trong đó:

  • C là kí hiệu của chu vi
  • a,b là độ dài của cặp cạnh kề hình bình hành

Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD có độ dài cặp cạnh kề lần lượt là 9cm và 7cm. Hãy tính chu vi của hình bình hành đó?

Áp dụng công thức tính chu vi của hình bình hành ABCD, ta có: (! C = (9+7) \times 2 = 32(cm^2) !)

Đáp số: 32 cm2

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho hình bình hành AFGH có độ dài cạnh đáy là 20cm, chiều cao của nó bằng 12cạnh đáy, và cạnh bên của hình bình hành bằng một nửa tổng số đo của cạnh đáy và chiều cao. Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành đó?

Muốn tính chu vi ta phải biết độ dài cạnh đáy và cạnh bên. Muốn tính diện tích ta phải biết độ dài cạnh đáy và chiều cao. Vì vậy trước tiên ta phải tìm những thông số này đã nhé.

  • Chiều cao của hình bình hành AFGH là: (! h = 20 \div 2 = 10(cm) !)
  • Cạnh bên của hình bình hành AFGH có độ dài là: (! a = (20+10) \div 2= 15(cm) !)
  • Chu vi của hình bình hành AFGH là: (! C = (20+15) \times 2=70(cm) !)
  • Diện tích của hình bình hành AFGH là: (! S = 10 \times 20=200(cm2) !)

Đáp số:

  • C= 70 cm
  • S= 200 cm2

Ví dụ 3: Một hình bình hành có diện tích là 120 m2. Biết độ dài đáy của hình bình hành đó 32 m. Hãy tính độ dài cạnh còn lại của hình bình hành?

Độ dài cạnh còn lại của hình bình hành là: (! (120 \div 2)-32=28(m) !)

Quảng cáo

Đáp số: 28 m

Vừa rồi là công thức và một số ví dụ về cách tính chu vi hình hành. Hi vọng đây là kiến thức mà mình có thể giúp các bạn bổ sung và củng cố hơn về khái niệm và chủ đề hình học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top