CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javscript tips: Một số cách sử dụng DOM truy vấn HTML

Xây dựng giao diện HTML mà thiếu đi CSS giống như bạn đi xây dựng một ngôi nhà mà không trang trí, và nếu thiếu Javascript thì giống như bạn xây nhà xong mà không mua sắm các thiết bị sử dụng trong nhà, vì vậy đây là bộ 3 không thể tách rời nhau được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhưng vấn đề là làm thế nào để Javascript có thể truy vấn tới các thẻ HTML? Có rất nhiều cách nhưng chung quy lại thì người ta giọ là sử dụng DOM, và trong bài này mình sẽ đưa ra một số cách truy vấn thông dụng thường hay sử dụng nhất.

Dưới đây là danh sách các loại DOM hay sử dụng nhất.

Truy vấn theo ID

Cú pháp
var element = document.getElementById("element_id");

Kết quả trả về là một Object HTML.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Truy vấn theo Class Name

Cú pháp
var element = document.getElementsByClassName("class_name");

Kết quả trả về là một mảng Object HTML.

Truy vấn theo Tag Name

Cú pháp
var element = document.getElementsByTagName("tag_name"); // ví dụ h1, h2, p

Kết quả trả về là một mảng Object HTML.

Truy vấn theo Name

Cú pháp
var element = document.getElementsByName("name");

Kết quả trả về là một mảng Object HTML.

Sử dụng querySelector

Query Selector là cú pháp chỉ dùng cho các trình duyệt hiện đại hiện nay, các trình duyệt cũ sẽ không thể sử dụng được.

Cú pháp
document.querySelector("CSS selector");

Trong đó CSS Selector chính là cú pháp của CSS. Ví dụ:

  • #demo: Truy vấn theo ID
  • .demo: Truy vấn theo Class
  • h2 : Truy vấn theo tên thẻ HTML
  • ...

Đấy là các cách sử dụng DOM thông dụng nhất mà ít nhất bạn cần phải biết.

Một lưu ý quan trọng: khi bạn truy vấn mà kết quả trả về là một mảng HTML thì bạn phải sử dụng vòng lặp để xử lý từng phần tử nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top Tải app , bet, tải