CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript tips: Cách xóa phần tử ra khỏi mảng

Chúng ta có hai cách xóa phần tử của mảng đó là sử dụng lệnh delete và hàm splice của Array, trong hai cách này thì ta nên sử dụng hàm splice để xóa bởi lệnh delete chỉ xóa giá trị thành undefined chứ không xóa phần tử vĩnh viễn, còn hàm splice thì xóa vĩnh viễn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng lệnh delete

Trong Javascript có lệnh delete dùng để xóa phần tử trong mảng, tuy nhiên lệnh này chỉ xóa giá trị của phần tử cần xóa chứ tổng chiều dài của mảng không thay đổi, vì vậy vị trí xóa đó sẽ có giá trị là Undefined.

Ví dụ
// Giá trị ban đầu      
var domain = ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"];
console.log(domain.length); // Kết quả: 4
console.log(domain); // Kết quả: ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"]

// Thực hiện xóa
delete domain[2];
console.log(domain.length); // Kết quả: 4
console.log(domain); // Kết quả: ["freetuts.net", "w3schools.com", Undefined, "codeigniter.com"];

Vì vậy chúng ta không nên sử dụng cách này nhé.

Sử dụng hàm splice

Đây là cách nên sử dụng bởi nó sẽ xóa phần tử ra khỏi mảng luôn chứ không gán giá trị Undefined như lệnh delete.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
// Giá trị ban đầu      
var domain = ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"];
console.log(domain.length); // Kết quả: 4
console.log(domain); // Kết quả: ["freetuts.net", "w3schools.com", "php.net", "codeigniter.com"]

// Thực hiện xóa
domain.splice(2,1);// Xóa bắt đầu từ phần tử thứ 2 với chiều dài là 1 phần tử
console.log(domain.length); // Kết quả: 4
console.log(domain); // Kết quả: ["freetuts.net", "w3schools.com", "codeigniter.com"];

Như vậy ta thấy khi sử dụng hàm splice thì phần tử sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi mảng.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top