Google Maps JavaScript API

Bạn có biết hầu hết các ứng dụng tìm kiếm địa điểm và đường đi trên các website đều sử dụng API của Google Map? Đây có thể coi là một công nghệ tiên tiến của Google làm thay đổi cuộc sống của con người trong thời đại công nghệ như bấy giờ. Về ứng dụng thực tế thì google map đã cho ra đời rất nhiều ứng dụng giúp con người có thể tìm kiếm địa điểm một cách nhanh chóng.

Nếu bạn là lập trình viên thì không thể bỏ qua bộ thư viện này được bởi hầu hết các website đều có sử dụng. Ví dụ bạn làm một website du lịch hoặc website ẩm thực thì có chức năng hiển thị nhà hàng hoặc địa điểm du lịch trên bản đồ thì lúc này Google Map chính là cốt lõi để bạn hoàn thành dự án.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Đăng ký google map API để lấy API key sử dụng google map
Bài 02: Viết ứng dụng google map hiển thị bản đồ thành phố Hồ Chí Minh
Bài 03: Chọn ngôn ngữ google map và chạy google map trên thiết bị di động
Bài 04: Google map events - UI Events - MVC State Changes
Bài 05: Google map events - Getting - Setting -Quản lý Listeners
Bài 06: Google Map Controls - Danh sách các controls của google map
Bài 07: Google Map Controls - cấu hình map controls nâng cao
Bài 08: Google Map Controls - Custom Map Control
Bài 09: Google Map Styles - Styled Maps
Bài 10: Google Map Marker - Marker Icon - Marker API
Bài 11: Google Map Window - Display Marker Info Window
Bài 12: Google Map Shapes - Polylines (vẽ đường thẳng)