GOOGLE MAPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chọn ngôn ngữ google map và chạy google map trên thiết bị di động

Nếu bạn chưa có ứng dụng API KEY của google map thì quay lại bài đăng ký google map API để lấy API key sử dụng google map

1. Phát triển google map trên thiết bị di động

Với google map API v3 đã được nâng cấp hỗ trợ load bản đồ trên thiết bị di động một cách nhanh chóng, nó tập trung vào các thiết bị smart phone hiện đại như Android và IOS có kích thước hoàn toàn nhỏ hơn thiết bị desktop thông thường. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể lập trình sử dụng google map trên thiết bị di động,

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như bạn biết để hiển thị toàn màn hinh ở bất kỳ độ phân giải và kích thước nào thì ta sẽ dùng chiều rộng và chiều cáo tính theo %, browser sẽ tự động đo kích thước và tính % hiển thị. Như vậy để hiển thị full màn hình trên thiết bị di động thì ta sẽ thiết lập thẻ DIV chứa google map width = 100%height = 100%.

Một điều cần chú ý nữa là với thiết bị điện thoại IOS hay Android thì ta sẽ dùng thẻ meta viewport <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />.

Để kiểm tra người dùng đang sử dụng thiết bị nào thì ta sẽ dùng một hàm đơn giản dưới đây:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

function detectBrowser() 
{
  // User Agent hiện tại
  var useragent = navigator.userAgent;

  // Div hiển thị google map
  var mapdiv = document.getElementById("map-canvas");

  // Nếu là iPhone hoặc Android thì thiết lập màn hình full 100%
  if (useragent.indexOf('iPhone') != -1 || useragent.indexOf('Android') != -1) {
    mapdiv.style.width = '100%';
    mapdiv.style.height = '100%';
  } else {
    // Ngược lại người dùng đang dùng desktop, ta thiết lập theo percent 
    mapdiv.style.width = '600px';
    mapdiv.style.height = '800px';
  }
}

Để tìm hiểu thêm các thông tin google map trên thiết bị di động bạn vào những link dưới đây để tham khảo thêm:

 

2. Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên google map

Mặc định ngôn ngữ hiển thị trên google map là tiếng anh, tuy nhiên nếu bạn có nhu cầu chuyển sang một ngôn ngữ khác thì Google map API v3 đã cung cấp cho bạn một cách rất đơn giản đó là truyền tham số ngôn ngữ muốn hiển thị khi load script google map:

 

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=API_KEY&language=LANG_CODE"></script>

 

Ví dụ: Hiển thị bản đồ thành phố Hồ Chí Minh với ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt: Xem demo

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <style type="text/css">
      html { height: 100% }
      body { height: 100%; margin: 0; padding: 0 }
      #map-canvas { height: 100% }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script type="text/javascript">
      // Function khởi tạo google map
      function initialize()
      {
        // Config google map
        var mapOptions = {
          // Tọa độ muốn hiển thị ban đầu (tung độ,vỹ độ)
          center: new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845),
          // Mức độ zoom
          zoom: 8
        };

        // Hiển thị map lên bản đồ (div#map-canvas)
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"), mapOptions);
      }

      // Gán hàm initialize vào trong sự kiện load dom google map
      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"/>
  </body>
</html>

 

3. Lời kết

Trong bày này mục đích là tìm hiểu định hướng hiển thị bản đồ google map trên các thiết bị di động hiện đại như IOS, Android và cách lựa chọn ngôn ngữ hiển thị cho google map khi hiển thị lên bản đồ.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top