GOOGLE MAPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Google Map Styles - Styled Maps

1. Styled maps là gì?

Google Map cho phép bạn tùy chỉnh thông tin hình ảnh hiển thị, đường đi, cây cối, công viên hay các công trình xây dựng theo chuẩn của google. Điều này giúp ta tạo ra bản đồ theo phong cách riêng và nhìn bắt mắt hơn bản đồ mặc định của google map.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hiện tại có hai cách để tùy chỉnh giao diện google map (apply styles to a map)

 • Bằng cách thiết lập các style của google map, cách thiết lập này bị giới hạn bởi các style mặc định của nó.
 • Bằng cách tạo ra các StyledMapType và đưa nó vào google map, tạo ra một bản đồ mới hoàn toàn.

Cả hai cách trên đều xử lý thông qua một mảng các options style. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cách styled maps này sau nhé.

2. Cú pháp styled maps

Có hai cách để ta style riêng cho bản đồ google map:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Map features (tính năng bản đồ) là những yếu tố về địa lý, địa hình mà ta có thể nhắm tới mục tiêu chính xác trên bản đồ. Ví dụ như đường giao thông, các công viên, công trình lớn.
 • Stylers là khả năng hiển thị màu sắc và đặc tính của bản đồ.

Các tính năng style bản đồ được thông qua MapOptions  dưới dạng một mảng có dạng:

 

var stylesArray = [
 {
  featureType: '',
  elementType: '',
  stylers: [
   {hue: ''},
   {saturation: ''},
   {lightness: ''},
   // etc...
  ]
 },
 {
  featureType: '',
  // etc...
 }
]

 

Map Features

Một bản đồ bao gồm nhiều tính năng, đối tượng. Ví dụ như đường đi, cây cối, công viên, ... tất cả những thuộc tính đối tượng này đều sử dụng một MapTypeStyleFeatureType. Bạn có thể tham khảo danh sách tại đây

Cú pháp Map Features như sau:  featureType: 'feature'

Ví dụ:

 

{
 featureType: "road"
}

Lưu ý: Một số thuộc tính có thêm thuộc tính con thì nó được coi là thuộc tính chứa nhiều thuộc tính con, và ta dùng dấu chấm (.) khai báo (ví dụ landscape.natural). Ngoài ra, các thuộc tính bản đồ của các đối tượng không phải lúc nào cũng giống nhau, có loại thể hiện bằng hình học đồ họa, có loại biểu thị bằng chữ (text). Để chọn phần tử đối tượng nào thì ta xác định nó ở thuộc tính MapTypeStyleElementType. Dưới đây là danh sách các Feature được hỗ trợ:

 

 • all (default): Lấy tất cả các thuộc tính của feature.
 • geometry: lấy tất cả các thuộc tính hình học của feature.
  • geometry.fill: chọn fill geometry.
  • geometry.stroke: chọn strock geometry.
 • labels: chọn nhãn và các tính chất liên quan đến nhãn.
  • labels.icon: lựa chọn mỗi icon.
  • labels.text: lựa chọn mỗi text của icon.
  • labels.text.fill: chọn fill label.
  • labels.text.stroke: lựa chọn strock text.

Ví dụ dưới đây chọn nhãn cho tất cả local roads:

 

{
 featureType: "road.local",
 elementType: "labels"
}

 

Stylers

Các bộ chọn tính năng bản đồ được xác định bở một mảng các Options, bạn có thể kết hợp nhiều options nhưng cũng có những Options kết hợp lại sẽ bị hạn chế. Nếu mảng các options của bạn vượt khỏi danh sách số lượng Feature thì sẽ không được thực hiện. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

 

var styleArray = [
 {
  featureType: "all",
  stylers: [
   { saturation: -80 }
  ]
 },{
  featureType: "road.arterial",
  elementType: "geometry",
  stylers: [
   { hue: "#00ffee" },
   { saturation: 50 }
  ]
 },{
  featureType: "poi.business",
  elementType: "labels",
  stylers: [
   { visibility: "off" }
  ]
 }
];

 

3. Thay đổi phong cách mặc định của bản đồ

Để thay đổi phong cách mặc định của bản đồ  (thay đổi nhãn và đường bộ cũng ảnh hưởng đến địa hình và vệ tinh) thì ta thiết lập mảng các style MapOptions bởi hàm setOptions().

Ví dụ:

 

var styles = [
 {
  stylers: [
   { hue: "#00ffe6" },
   { saturation: -20 }
  ]
 },{
  featureType: "road",
  elementType: "geometry",
  stylers: [
   { lightness: 100 },
   { visibility: "simplified" }
  ]
 },{
  featureType: "road",
  elementType: "labels",
  stylers: [
   { visibility: "off" }
  ]
 }
];

map.setOptions({styles: styles});

 

4. Tạo StyledMap Type

Bạn có thể tự tạo một style map rồi đưa nó vào hệ thống style của google map.

Ví dụ:

 

function initialize() {

 // Create an array of styles.
 var styles = [
  {
   stylers: [
    { hue: "#00ffe6" },
    { saturation: -20 }
   ]
  },{
   featureType: "road",
   elementType: "geometry",
   stylers: [
    { lightness: 100 },
    { visibility: "simplified" }
   ]
  },{
   featureType: "road",
   elementType: "labels",
   stylers: [
    { visibility: "off" }
   ]
  }
 ];

 // Create a new StyledMapType object, passing it the array of styles,
 // as well as the name to be displayed on the map type control.
 var styledMap = new google.maps.StyledMapType(styles,
  {name: "Styled Map"});

 // Create a map object, and include the MapTypeId to add
 // to the map type control.
 var mapOptions = {
  zoom: 11,
  center: new google.maps.LatLng(55.6468, 37.581),
  mapTypeControlOptions: {
   mapTypeIds: [google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 'map_style']
  }
 };
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
  mapOptions);

 //Associate the styled map with the MapTypeId and set it to display.
 map.mapTypes.set('map_style', styledMap);
 map.setMapTypeId('map_style');
}

 

5. Các ví dụ Custom Styled Map

Maptype styled simple

Trong ví dụ này các label bị ẩn đi, địa hình (geometry) và nước (water) chuyển thành màu đà đà (#890000).

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Simple styled maps</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>
      
      // biến map
      var map;
      
      // Tọa độ TP HCM
      var brooklyn = new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845);
      
      // Tạo một token tên
      var MY_MAPTYPE_ID = 'demo_custom_style';

      function initialize() {
        
        // Danh sách Style
        var featureOpts = [
          {
            elementType: 'geometry',
            stylers: [
              {hue: '#890000'},
              {visibility: 'simplified'},
              {gamma: 0.5},
              {weight: 0.5}
            ]
          },
          {
            elementType: 'labels',
            stylers: [
              {visibility: 'off'}
            ]
          },
          {
            featureType: 'water',
            stylers: [
              {color: '#890000'}
            ]
          }
        ];
        
        // Tạo options hiển thị bản đồ
        var mapOptions = {
          zoom: 12,
          center: brooklyn,
          mapTypeControlOptions: {
            mapTypeIds: [google.maps.MapTypeId.ROADMAP, MY_MAPTYPE_ID]
          },
          mapTypeId: MY_MAPTYPE_ID
        };
        
        // Hiển thị map
        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
            mapOptions);

        var styledMapOptions = {
          name: 'Custom Style'
        };
        
        // Đổi style cho map
        var customMapType = new google.maps.StyledMapType(featureOpts, styledMapOptions);

        map.mapTypes.set(MY_MAPTYPE_ID, customMapType);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

Complex styled map

Trong ví dụ này ta làm phức tạp hơn chú xíu đó là chỉnh nhiều thông số hơn.

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Complex styled maps</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>

      var map;
      var hochiminh = new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845);

      function initialize() {

        var roadAtlasStyles = [
          {
            featureType: 'road.highway',
            elementType: 'geometry',
            stylers: [
              {hue: '#ff0022'},
              {saturation: 60},
              {lightness: -20}
            ]
          }, {
            featureType: 'road.arterial',
            elementType: 'all',
            stylers: [
              {hue: '#2200ff'},
              {lightness: -40},
              {visibility: 'simplified'},
              {saturation: 30}
            ]
          }, {
            featureType: 'road.local',
            elementType: 'all',
            stylers: [
              {hue: '#f6ff00'},
              {saturation: 50},
              {gamma: 0.7},
              {visibility: 'simplified'}
            ]
          }, {
            featureType: 'water',
            elementType: 'geometry',
            stylers: [
              {saturation: 40},
              {lightness: 40}
            ]
          }, {
            featureType: 'road.highway',
            elementType: 'labels',
            stylers: [
              {visibility: 'on'},
              {saturation: 98}
            ]
          }, {
            featureType: 'administrative.locality',
            elementType: 'labels',
            stylers: [
              {hue: '#0022ff'},
              {saturation: 50},
              {lightness: -10},
              {gamma: 0.90}
            ]
          }, {
            featureType: 'transit.line',
            elementType: 'geometry',
            stylers: [
              {hue: '#ff0000'},
              {visibility: 'on'},
              {lightness: -70}
            ]
          }
        ];

        var mapOptions = {
          zoom: 12,
          center: hochiminh,
          mapTypeControlOptions: {
            mapTypeIds: [google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 'hochiminh_road']
          }
        };

        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
            mapOptions);

        var styledMapOptions = {
          name: 'Hồ Chí Minh Road'
        };

        var usRoadMapType = new google.maps.StyledMapType(
            roadAtlasStyles, styledMapOptions);

        map.mapTypes.set('hochiminh_road', usRoadMapType);
        map.setMapTypeId('hochiminh_road');
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

6. Lời kết

Bài này ta chỉ tìm hiểu lý thuyết style và custom style google map chứ chưa đi vào các ví dụ cụ thể nên sẽ hơi nhàm chán, nhưng các bạn cũng nên đọc lướt qua bởi vì ở những bài sau bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu nó nhiều. Nếu có nhiều options bạn không hiểu thì hãy tra cứu trong đường link này nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top