GOOGLE MAPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Google Map Controls - cấu hình map controls nâng cao

Ở bài tìm hiểu google map controls chúng ta đã biết danh sách các controls trong google map, và chúng ta cũng đã biết cách thiết lập cấu hình bỏ đi tất cả những thông số mặc định của google map (Default UI) bằng cách sử dụng API disableDefaultUI. Tuy nhiên trong thực tế đôi lúc chúng ta lại muốn có những cấu hình khác mang tính nâng cao hơn thì làm thế nào? Trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình google map controls nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thêm Controls vào Map

Đôi lúc bạn muốn chỉnh giao diện của Map bằng cách thêm, bỏ một số control trong google map và những hành động này sẽ không bị ảnh hưởng với những phiên bản nâng cấp của Google Map API. Chính vì những thông số Default UI dẫn đến tình trạng đôi lúc nó không phù hợp với project của bạn nên bắt buộc ban phải điều chỉnh. Dưới đây là các trình điểu khiển Map Controls API, bạn sẽ thiết lập true nếu muốn hiển thị và false nếu không muốn hiển thị.

 

{
 panControl: boolean,
 zoomControl: boolean,
 mapTypeControl: boolean,
 scaleControl: boolean,
 streetViewControl: boolean,
 overviewMapControl: boolean
}

Dưới đây là một ví dụ ẩn đi một số Map Controls (Zoom ControlPan Control) và hiển thị Scale Control. Lưu ý với bạn rằng cấu hình này không phải là mặc định của google map mà do chính ta định nghĩa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Adding controls to the map</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script language="javascript">
      
      function initialize() 
      {
        var mapOptions = {
          zoom: 4,
          center: new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845),
          panControl: false,
          zoomControl: false,
          scaleControl: true
        };
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

2. Các Control Options Google Map

Một số control được cấu hình cho phép bạn thay đổi hành vi hoặc thay đổi sự xuất hiện của nó. Chẳng hạn như Zoom Control, nó có thể xuất hiện bản zoom lớn điều khiển dạng thanh trượt, hoặc nó cũng có thể  xuất hiện là một bản nhỏ và zoom bản đồ nhỏ hơn. Những điều khiển này được bằng cách thay đổi các Options của chính đối tượng đó. Ví dụ với Zoom thì được tùy chỉnh bởi các thông số nằm trong zoomControlOptions.

Với Zoom Control bạn có thể cấu hình ở một trong các dạng sau:

 • google.maps.ZoomControlStyle.SMALL: hiển thị dạng Mini-zoom với chỉ hai nút (+) và (-). Phong cách này phù hợp với những bản đồ hiển thị nhỏ, trên các thiết bị di động bản đồ hiển thị dạng này cho phép người dùng click chọn dấu (+) và (-) để phóng to và thu nhỏ bản đồ.
 • google.maps.ZoomControlStyle.LARGE: Hiển thị thanh trượt Zoom dạng chuẩn, trên các thiết bị di động nó có phép người dùng chọn dấu (+) và (-) để phóng to và thu nhỏ.
 • google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT: chọn một điều khiển zoom thích hợp dựa trên kích thước của bản đồ và các thiết bị mà bản đồ đang chạy

Với Map Control bạn có thể cấu hình ở một trong  các dạng sau:

 • google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR: hiển thị các mảng điều khiển dạng thanh Bar nằm ngang như được hiển thị trên Google Maps.
 • google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU: hiển thị một nút điều khiển duy nhất cho phép bạn chọn các loại bản đồ thông qua một Dropdown Menu.
 • google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT: hiển thị mặc định,  nó phụ thuộc vào kích thước màn hình và có thể thay đổi trong các phiên bản tương lai của API

Lứu ý: Nếu bạn sửa đổi bất kỳ một thông số nào của các Control thì bạn nên chỉ định rõ ràng bằng cách thiết lập là TRUE/FALSE chứ không nên để nó lấy giá trị mặc định, điều này sẽ không tường minh và trong tương lại các version sau đôi khi có sự thay đổi giá trị default nên sẽ dấn đến tình trang ứng dụng bạn chạy sai.

Ví dụ bạn khai báo tường minh:

...
zoomControl: true,
zoomControlOptions: {
style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL
}
... 

Ví dụ dưới đây hiển thị bản đồ với MapType  dạng Dropdown và sử dụng Zoom control dạng Mini-zoom (không có thanh scroll kéo zoom).

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Control options</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>
      function initialize() 
      {
        var mapOptions = {
          zoom: 8,
          center: new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845),
          mapTypeControl: true, // Hiển thị mapType
          mapTypeControlOptions: {
            style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU
          },
          zoomControl: true,
          zoomControlOptions: {
            style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL
          }
        };
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
            mapOptions);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

Chạy lên bạn thấy Maptype đã chuyển sang dạng dropdown và Zoom sẽ ở chế độ Mini-zoom như hình dưới đây:

 

Zoom Control Maptype Control

3. Modifying Controls Google Map

Google map cung  cấp các options cho phép ta cấu hình các Map Controls, như vậy các trường cấu hình sẽ nằm trong một danh sách xác định, coder không được phép thêm hay xóa. Ví dụ với mapTypeControl thì sẽ có các options cấu hình chứa trong đối tượng mapTypeControlOptions. Dưới đây là danh sách các options tương ứng với các controls:

 • mapTypeControl: MapTypeControlOptions
 • panControl: PanControlOptions .
 • zoomControl: zoomControlOptions .
 • scaleControl: ScaleControlOptions .
 • rotateControl: rotateControlOptions 
 • overviewMapControl: overviewMapControlOptions 

4. Xác định vị trí Google Map Controls

Hầu hết các controls trong google map đều  cấu hình được vị trí hiển thị của nó, các vị trí bao gồm:

 • TOP_CENTER
 • TOP_LEFT 
 • TOP_RIGHT
 • LEFT_TOP
 • RIGHT_TOP
 • LEFT_CENTER
 • RIGHT_CENTER
 • LEFT_BOTTOM
 • RIGHT_BOTTOM
 • BOTTOM_CENTER
 • BOTTOM_LEFT 
 • BOTTOM_RIGHT

Tương ứng với hình sau:

google map controls position

Dưới đây là một ví dụ thể hiện xác định vị trí của các controls trong google map.

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Control positioning</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>
      function initialize() 
      {
        var mapOptions = {
          zoom: 12,
          center: new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845),
          mapTypeControl: true,
          mapTypeControlOptions: {
            style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR,
            position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_CENTER
          },
          panControl: true,
          panControlOptions: {
            position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT
          },
          zoomControl: true,
          zoomControlOptions: {
            style: google.maps.ZoomControlStyle.LARGE,
            position: google.maps.ControlPosition.LEFT_CENTER
          },
          scaleControl: true,
          streetViewControl: true,
          streetViewControlOptions: {
            position: google.maps.ControlPosition.LEFT_TOP
          }
        };
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
            mapOptions);
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

5. Lời kết:

Có lẽ tôi dừng bài này ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các controls trong google map thông qua các ví dụ trực quan hơn. Qua bài này các bạn cố gắng hiểu được các ví dụ, các khái niệm control của google map, hiểu được các vị trí position controls và các thông số options của controls nhé. Vì những thông số này rất quan trọng nếu ta muốn cấu hình nâng cao với google map.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top