setTimeout() và setInterval() trong Javascript

AZDIGI ĐANG GIẢM GIÁ 45% VPS VÀ HOSTING, TRANH THỦ MUA NHÉ BẠN.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai hàm thường dùng để xử lý thời gian đó là setTimeout()setInterval(), hai hàm này có chung một đặc điểm là thiết lập và thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong một khoảng thời gian nào đó, số lần thực hiện có thể được lặp đi lặp lại hoặc không. Tuy vậy giữa hai hàm cũng có sự khác nhau về số lần lặp và chi tiết thế nào thì các bạn xem các phần dưới đây.

1. Hàm setTimeout() trong Javascript

Hàm setTimeout() dùng để thiết lập một khoảng thời gian nào đó sẽ thực hiện một nhiệm vụ nào đó và nó chỉ thực hiện đúng một lần.

Cú pháp: setTimeout(function, time)

Trong đó:

 • function: là nội dung cần thực hiện, đây là một hàm
 • time: là khoảng thời gian bao nhiêu (tính bằng mili giây) thì function đó sẽ thực hiện
Ví dụ: Sau 3 giây thì xuất hiện câu chào lên màn hình

XEM DEMO

setTimeout(function(){
  alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
}, 3000);

Trong ví dụ này mình đã truyền tham số thứ nhất là một function và tham số thứ hai là số giây mà function sẽ được thực hiện. Ngoài ra bạn có thể viết lại như sau cho dễ nhìn:

XEM DEMO

var do_alert = function(){
  alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
};
setTimeout(do_alert, 3000);

Hàm clearTimeout() trong Javascript

Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm clearTimeout().

Tham số truyền vào hàm clearTimeout() là đối tượng setTimeout() nên lúc này ban phải đặt hàm setTimeout() vào một biến cụ thể.

// hành động
var action = setTimeout(function(){
  // something
}, 3000);

// hủy hành động
clearTimeout(action);

Ví dụ: XEM DEMO

<script language="javascript">
  var do_alert = setTimeout(function(){
    alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
  }, 3000);

  function clearAlert()
  {
    clearTimeout(do_alert);
  }
</script>

<input type="button" onclick="clearAlert()" value="Clear" />

2. Hàm setInterval() trong Javascript

Chờ một chút, có thể bạn cần

khóa học Javascript từ đầu
NƠI HỌC FEDU
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
XEM NGAY

Hàm setInterval() có cú pháp và chức năng giống như hàm setTimeout(), tuy nhiên với hàm setInterval() thì số lần thực hiện lã mãi mãi.

Ví dụ: Cứ sau 3 giây thì xuất hiện câu chào một lần

XEM DEMO

setInterval(function(){
  alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
}, 3000);

Trong ví dụ này cứ sau ba giây thì sẽ xuất hiện câu chào và số lần thực hiện sẽ là vĩnh viễn, không tin bạn cứ chạy trang web lên và để vậy.

hàm clearInterval() trong Javascript

Tương tự như hàm clearTimeout(), hàm clearInterval() sẽ xóa đi nhiệm vụ mà ta đã thiết lập trong hàm setInterval(), và ta cũng phải đặt setInterval() trong một biến thì mới clear được.

Ví dụ: Sử dụng hàm setInterval() để xuất câu chào lên màn hình và số lần xuất hiện chỉ 1 lần duy nhất

XEM DEMO

var interval_obj = setInterval(function(){
  alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
  clearInterval(interval_obj);
}, 3000);

Trong ví dụ này nội dung thực hiện là xuất hiện câu chào và ngay lập tức xóa nhiệm vụ của interval luôn nên nó chỉ thực hiện 1 lần.

3. Lời kết

Như vậy sự khác nhau giữa hàm setTimeout()setInterval() là đối với hàm setTimeout() thì số lần thực hiện là 1 lần và đối với setInterval() thì số lần thực hiện sẽ là mãi mãi cho tới khi bạn sử dụng hàm clearInterval() để can thiệp vào. Việc sử dụng hàm nào thì phụ thuộc vào nhu cầu của bạn và hãy lưu ý điểm khác nhau này để làm cho đúng. 

Bài này mình sẽ dừng ở đây, hy vọng  qua các ví dụ bạn sẽ hiểu được cách sử dụng hàm setTimeout()setInterval() trong Javascript, chúc bạn học tốt.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Học lập trình JAVASCRIPT

(Giảng viên: Đặng Văn Lel)

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 30.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.