Lệnh switch case trong Javascript

Lẽ ra bài này mình viết ngay từ đầu nhưng do việc học Javascript có sử dụng nhiều đối tượng riêng của nó nên mình giới thiệu các đối tượng đó trước. Chúng ta đã được học câu kiểm tra điều kiện if else rồi, tuy nhiên vẫn còn một cách khác có chức năng tương tự đó là câu lệnh switch case.

1. Lệnh switch case trong Javascript

Lênh switch case dùng để rẻ nhánh chương trình, ứng với mỗi nhánh sẽ có một điều kiện cụ thể và điều kiện đó ở dạng so sánh bằng.

Cú pháp:

switch (variable)
{
  case value_1 : {
    // do some thing
    break;
  }
  case value_2 : {
    // do some thing
    break;
  }
  default : {
    // do something
  }
}

Nếu như trong các cases không có  case nào phù hợp thì nó sẽ chạy lệnh ở default, đồng thời nếu có case nào phù hợp rồi thì lệnh break sẽ thoát khỏi lệnh switch luôn, còn nếu bạn không thêm lệnh break thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra và chạy tiếp ở case tiếp theo.

Quy trình chạy như sau:

 • Nếu tham số variable có giá trị là value_1 thì những đoạn code nằm bên trong case 1 sẽ được thực hiện, ngược lại nó sẽ nhảy xuống case tiếp theo.
 • Lúc này nếu variable có giá trị là value_2 thì những đoạn code trong case 2 sẽ được thực hiện, ngược lại nó kiểm tra tiếp xem còn case nào không.
 • Nhận thấy không còn case nào nữa nên nó sẽ kiểm tra có lệnh default không? Vì có lệnh default nên nó sẽ chạy đoạn code trong lệnh default đó rồi thoát khỏi switch case.

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ.

Với bài toán này thì mình kết hợp lệnh prompt() để lấy thông tin từ người dùng, đồng thời kết hợp lệnh switch case để hiển thị kết quả. Có một lưu ý bạn nên sử dụng hàm parseInt() để chuyển dữ liệu người dùng nhập sang number.

XEM DEMO

var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

switch (mod)
{
  case 0 : {
    document.write(number + " là số chẵn");
    break;
  }
  case 1: {
    document.write(number + " là số lẽ");
    break;
  }
  default : {
    document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
  }
}

Với ví dụ này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh if else để thực hiện.

XEM DEMO

var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra"));

var mod = (number % 2);

if (mod == 0){
  document.write(number + " là số chẵn");
}
else if (mod == 1){
  document.write(number + " là số lẽ");
}
else{
  document.write("Ký tự bạn nhập không phải số");
}

2. Ví dụ lệnh switch case trong Javascript

Đề bài: Viết chương trình cho người dùng nhập một màu, kiểm tra màu đó có phải màu đỏ (red) hay màu vàng (yellow) hay không? Nếu không phải thì thông báo cho người dùng biết nhập sai màu.

Chúng ta sẽ giải bài này bằng nhiều cách khác nhau và mỗi cách bạn sẽ học được một kinh nghiệm xử lý lệnh switch case.

Trường hợp không có default

Trường hợp này nếu bạn nhập một màu khác với màu đỏ (red) và vàng (yellow) thì sẽ không có thông báo gì.

XEM DEMO

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra");

switch (color){
  case 'red' : 
    document.write("Bạn nhập màu đỏ, đúng rồi đó");
    break;
  case 'yellow' : 
    document.write("Bạn nhập màu vàng, đúng rồi đó");
    break;  
}

Trường hợp không có break

Trường hợp này nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì chương trình sẽ in ra cả lệnh ở case màu vàng (yellow) phía dưới, lý do là trong case màu đỏ ta không sử dụng lệnh break để thoát khỏi lệnh switch nên nó sẽ chạy thẳng xuống case phía dưới luôn mà không cần kiểm tra điều kiện.

XEM DEMO

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra");

switch (color){
  case 'red' : 
    document.write("Bạn nhập màu đỏ, đúng rồi đó");
  case 'yellow' : 
    document.write("Bạn nhập màu vàng, đúng rồi đó");
    break; 
  default :
    document.write("Màu bạn nhập không có trong hệ thống");
}

Giả sử bạn thêm một case nữa cho màu xanh (blue), lúc nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì kết quả chỉ in thêm lệnh màu vàng (yellow) thôi. Từ đó suy ra rằng nếu không có break thì nó chỉ chạy luôn case đầu tiên phía dưới nó.

XEM DEMO

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra");

switch (color){
  case 'red' : 
    document.write("Bạn nhập màu đỏ, đúng rồi đó");
  case 'yellow' : 
    document.write("Bạn nhập màu vàng, đúng rồi đó");
    break; 
  case 'blue' : 
    document.write("Bạn nhập màu xanh, đúng rồi đó");
    break; 
  default :
    docment.write("Màu bạn nhập không có trong hệ thống");
}

Trường hợp gom nhóm case

Nếu bạn để ý kỹ hơn thì thì thấy rằng nếu người dùng nhập vào màu đỏ (red), vàng (yellow) và xanh (blue) thì đều có thông báo nhập đúng. Vậy tai sao mình không gom ba trường hợp đó thành một thôi.

Ví dụ: XEM DEMO

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra");

switch (color){
  case 'red' : 
  case 'yellow' : 
  case 'blue' : 
    document.write("Bạn nhập màu " + color + ", đúng rồi đó");
    break; 
  default :
    document.write("Màu bạn nhập không có trong hệ thống");
}

3. Lời kết

Từ ba trường hợp trên ta suy ra được kết luận như sau:  

 • Để xử lý cho một trường hợp ngoại lệ nào đó thì ta sử dụng lệnh default.
 • Nếu nhiều nhánh cùng xử lý chung một đoạn code thì ta sẽ bỏ đi lệnh break ở bên trong, như vậy nó sẽ chạy luôn case ở phía dưới mà không cần kiểm tra điều kiện.
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mình không cam kết các nội dung trên website, vì vậy không được sử dụng để in ấn hay kinh doanh.
Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website vi phạm nội dung bản quyền mà mình đã đưa ra.

Nguồn: freetuts.net

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net. Sinh năm 90 và có 1 vợ 2 con, thích ca hát và lập trình.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.