PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Tìm tên các loại trái cây trong kho hàng

Có một kho hàng chứa rất nhiều trái cây và người ta muốn viết ứng dụng tìm tên của lọa trái cây thông qua mã trái cây. Mã trái cây chính là một dãy số ký hiệu giúp dễ dàng quản lý hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kho hàng trái cây sẽ chứa một số lượng trái cây nhất định nên khi người dùng nhập mã ta phải kiểm tra mã đó có tồn tại trong kho hàng hay không, nếu tồn tại thì in ra tên trái cây và nếu không tìm thấy thì thông báo là kho hàng không tồn tại mã  đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải tham khảo RUN
// Nhập mã trái cây
var code = prompt('Nhập mã trái cây', 0);

// Biến lưu trữ thông báo
var message = '';

// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
switch (code) {
  case '1':
    message = "Trái Đu Đủ";
    break;
  case '2':
    message = "Trái Xoài";
    break;
  case '3':
    message = "Trái Mít";
    break;
  case '4':
    message = "Trái Nhãn";
    break;
  case '5':
    message = "Trái Chôm Chôm";
    break;
  case '6':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '7':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '8':
    message = "Trái Chanh";
    break;
  case '9':
    message = "Trái Dưa";
    break;  
  default : 
    message = "Không tìm thấy trái cây";
}

// In thông báo
document.write(message);

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top