PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Tìm tên các loại trái cây trong kho hàng

Có một kho hàng chứa rất nhiều trái cây và người ta muốn viết ứng dụng tìm tên của lọa trái cây thông qua mã trái cây. Mã trái cây chính là một dãy số ký hiệu giúp dễ dàng quản lý hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kho hàng trái cây sẽ chứa một số lượng trái cây nhất định nên khi người dùng nhập mã ta phải kiểm tra mã đó có tồn tại trong kho hàng hay không, nếu tồn tại thì in ra tên trái cây và nếu không tìm thấy thì thông báo là kho hàng không tồn tại mã  đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải tham khảo RUN
// Nhập mã trái cây
var code = prompt('Nhập mã trái cây', 0);

// Biến lưu trữ thông báo
var message = '';

// Lấy tên thứ của ngày hiện tại
switch (code) {
  case '1':
    message = "Trái Đu Đủ";
    break;
  case '2':
    message = "Trái Xoài";
    break;
  case '3':
    message = "Trái Mít";
    break;
  case '4':
    message = "Trái Nhãn";
    break;
  case '5':
    message = "Trái Chôm Chôm";
    break;
  case '6':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '7':
    message = "Trái Sầu Riêng";
    break;
  case '8':
    message = "Trái Chanh";
    break;
  case '9':
    message = "Trái Dưa";
    break;  
  default : 
    message = "Không tìm thấy trái cây";
}

// In thông báo
document.write(message);

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top