PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện rời chuột onmouseout trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện rời chuột trong Javascript, hay còn gọi là sự kiện onmouseout. Nó giúp ta biết được người dùng đã di chuyển chuột ra khỏi phần tử hay chưa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử bạn cần xây dựng chức năng khi người dùng rời chuột khỏi một ô dữ liệu nào đó thì có thể sử dụng onmouseout. Ta thường kết hợp với sự kiện hover để biết được khi nào thì con trỏ chuột đi vào và khi nào thì đi ra.

1. Sự kiện di chuyển chuột ra ngoài trong Javascript là gì?

Đây là sự kiện khi người dùng di chuyển con trỏ chuột ra ngoài phạm vi hiển thị của thẻ HTMl. Ta sẽ bắt sự kiện này và xử lý theo yêu cầu của từng bài toán.

Trong lập trình web chúng ta rất ít khi sử dụng. Nhưng khi lập trình web game thì sử dụng khá nhiều.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Cách thêm sự kiện rời chuột onmouseout trong Javascript

Để thêm sự kiện onmouseout vào một thẻ HTML nào đó thì ta có một số cách như sau:

Cách 1: Thêm trực tiếp trong thẻ HTML

<input type="button" onmouseout="callMouseOutEvent()" value="Di chuyển vào đây"/>
<script>
  function callMouseOutEvent(){
    alert('Bạn đã di chuyển chuột ra ngoài thẻ input');
  }
</script>

Cách 2: Gắn hàm vào sự kiện onmouseout bằng mã Javascript

Demo RUN
<input type="button" id="btn" value="Di chuyển vào đây"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.onmouseout = function(){
    alert('Bạn đã di chuyển chuột ra ngoài thẻ input');
  };
</script>

Hoặc sử dụng hàm addEventListener.

Demo RUN
<input type="button" id="btn" value="Di chuyển vào đây"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.addEventListener('mouseout', function(){
    alert('Bạn đã di chuyển chuột ra ngoài thẻ input');
  });
</script>

2. Một ví dụ kết hợp onmouseout và onmouseover trong Javascript

Bây giờ ta sẽ làm một ví dụ khá đơn giản như sau: Cho một thẻ div có chiều rộng và chiều cao lần lượt là 500px và 100px, hãy:

 • Thiết lập background màu xanh khi di chuyển con trỏ vào trong thẻ div
 • Thiết lập background màu đỏ khi di chuyển con trỏ ra ngoài.
Demo RUN
<div id="div_wrapper" style="width: 500px; height: 200px; background: red">

</div>
<script>
  var obj = document.getElementById('div_wrapper');
  obj.addEventListener('mouseout', function(){
    obj.style.background = 'red';
  });
  obj.addEventListener('mouseover', function(){
    obj.style.background = 'blue';
  });
</script>

Bài này mình có kết hợp thêm sự kiện onmouseover để bắt sự kiện di chuyển con trỏ chuột vào trong thẻ div.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,