PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm console.log trong Javascript (dùng để xem giá trị của biến)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm console.log trong Javascript, đây là hàm dùng để in giá trị của một biến ra ngoài ô Console của Inspect Element.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể truyền mọi biến vào hàm console, và nó sẽ hiển thị kết quả trong ô console. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object.

Quay lại bài trước thì mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng Inspect Element, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ kết hợp Firebug và hàm console.log() luôn nhé.

1. Console.log trong Javascript là gì?

Console.log là một hàm của Javascript, được sử dụng để debug / kiểm tra / xem giá trị của một biến trong Javascript. Công dụng của console.log là show ra giá trị của một biến, dù biến đó thuộc kiểu dữ lliệu gì đi nữa thì vẫn được hiển thị ở ô console trong hộp thoại Inspect Element.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Cú pháp console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp là console.log(value), trong đó value là một biến hoặc một giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường
var website = 'freetuts.net';
console.log(website);

Kết quả:

firebug-debug-variable.png

Ví dụ 2: console.log() một mảng
var websites = ["freetuts.net", "freetuts.net", "course.freetuts.net", "qa.freetuts.net"];
console.log(websites);

Kết quả:

firebug-debug-variable1.png

Ví dụ 3: console.log() một giá trị
console.log("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");

Kết quả:

firebug-debug-variable2.png

Ví dụ 4: console.log() một object
var info = {
    website : "freetuts.net",
    email : "thehalfheart@gmail.com",
    address : "Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk"
};
console.log(info);

Kết quả:

firebug debug variable4 png

Lời kết: Như vậy hàm console.log() sẽ in ra tất cả các giá trị của một biến nên bạn dễ dàng debug phải không nào. Mình thì rất hay sử dụng console.log để xem kết quả mà ajax trả về có đúng với dữ liệu mong muốn hay không.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top