PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm console.log trong Javascript (dùng để xem giá trị của biến)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm console.log trong Javascript, đây là hàm dùng để in giá trị của một biến ra ngoài ô Console của Inspect Element.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể truyền mọi biến vào hàm console, và nó sẽ hiển thị kết quả trong ô console. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object.

Quay lại bài trước thì mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng Inspect Element, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ kết hợp Firebug và hàm console.log() luôn nhé.

1. Console.log trong Javascript là gì?

Console.log là một hàm của Javascript, được sử dụng để debug / kiểm tra / xem giá trị của một biến trong Javascript. Công dụng của console.log là show ra giá trị của một biến, dù biến đó thuộc kiểu dữ lliệu gì đi nữa thì vẫn được hiển thị ở ô console trong hộp thoại Inspect Element.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Cú pháp console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp là console.log(value), trong đó value là một biến hoặc một giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường
var website = 'freetuts.net';
console.log(website);

Kết quả:

firebug-debug-variable.png

Ví dụ 2: console.log() một mảng
var websites = ["freetuts.net", "freetuts.net", "course.freetuts.net", "qa.freetuts.net"];
console.log(websites);

Kết quả:

firebug-debug-variable1.png

Ví dụ 3: console.log() một giá trị
console.log("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");

Kết quả:

firebug-debug-variable2.png

Ví dụ 4: console.log() một object
var info = {
    website : "freetuts.net",
    email : "thehalfheart@gmail.com",
    address : "Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk"
};
console.log(info);

Kết quả:

firebug debug variable4 png

Lời kết: Như vậy hàm console.log() sẽ in ra tất cả các giá trị của một biến nên bạn dễ dàng debug phải không nào. Mình thì rất hay sử dụng console.log để xem kết quả mà ajax trả về có đúng với dữ liệu mong muốn hay không.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top