PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện nhấp đúp chuột ondbclick trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện nhấp đúp chuột trong Javascript, đó là sự kiện dbclick, được dùng trong trường hợp bạn muốn bắt hành động nhấp đôi chuột của người dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực tế thì dbclick ít khi được sử dụng trong lập trình web, thay vào đó thì sự kiện click lại được sử dụng nhiều hơn.

1. Khi nào sử dụng sự kiện ondbclick trong Javascript

Khi bạn muốn bắt hành động nhấp đôi chuột, tức là nhấp chuột trái hai lần vào một thẻ HTML nào đó thì sử dụng sự kiện ondbclick.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính Windows thì sẽ thấy sự kiện này rất nhiều, đó là muốn mở một file hay một folder thì bạn phải click đúp chuột trái hai lần.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Cú pháp sự kiện ondbclick trong Javascript

Chúng ta có hai cách để bắt sự kiện ondbclick trong javascript, thứ nhất là thông qua thuộc tính ondbclick của các thẻ HTML, thứ hai là sử dụng mã javascript. Cụ thể như sau.

Cách 1: Gắn trực tiếp trên thẻ HTML

<element ondbclick="event_function()"></element>

Trong đó element là thẻ HTML bạn cần bắt sự kiện dbclick, event_function là tên của hàm sẽ được gọi khi xảy ra sự kiện nhấn đúp chuột.

Ví dụ: Hiển thị một thông báo khi người dùng nhấn đúp chuột.

<input type="button" value="Click me" ondbclick="showMessage()"/>
<script>
  function showMessage(){
    alert('Sự kiện dbclick xảy ra!');
  }
</script>

Cách 2: Sử dụng mã javascript để thêm sự kiện

Sử dụng thuộc tính ondblclick để thêm sự kiện.

Demo RUN
<input type="button" id="btn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.ondblclick = function(){
    alert('Bạn đã đúp chuột vào thẻ input này');
  };
</script>

Hoặc sử dụng hàm addEventListener.

Demo RUN
<input type="button" id="btn" value="Click me"/>
<script>
  var obj = document.getElementById('btn');
  obj.addEventListener('dblclick', function(){
    alert('Bạn đã đúp chuột vào thẻ input này');
  });
</script>

Trên là cú pháp và cách sử dụng sự kiện đúp chuột dblclick trong Javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,