PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

DOM HTML trong Javascript, lấy nội dung trong thẻ html

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về DOM HTML trong Javascript, đây là nhóm DOM dùng để thay đổi nội dung thẻ HTML, cũng như thay đổi các thuộc tính của thẻ HTML.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi làm việc với Javascript thì việc lấy nội dung bên trong của một thẻ HTML là rất thường xuyên, và đôi khi bạn cũng cần gán nội dung vào các thẻ HTML để tạo các thông báo đến người dùng.

Ví dụ, bạn xây dựng chức năng validate dữ liệu của form đăng ký thành viên. Bạn có thể sử dụng hàm alert để thông báo những vi phạm của người dùng. Nhưng chuyên nghiệp hơn thì bạn sẽ tạo ra những thông báo trực tiếp trên trang html, bằng cách sử dụng javascript để bổ sung nội dung lỗi vào các vị trí đã xác định từ trước.

1. Lấy nội dung trong thẻ HTML bằng Javascript

Để lấy nội dung bên trong một thẻ HTML thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

document.getElementById("content").innerHTML

Trong đó innerHTML chính là thuộc tính của đối tượng html, công dụng của nó là dùng để lấy hoặc gán giá trị cho một thẻ html.

Để thay đổi nội dung cho một thẻ HTML thì ta dùng cú pháp sau:

document.getElementById("content").innerHTML = "<h1>Nội dung</h1>";

Ví dụ: Trong ví dụ này ta sẽ viết chương trình thay đổi nội dung bên trong của một thẻ div, và lấy nội dung bên trong của thẻ div đó.

Demo RUN
<html>
 <body>
  <script language="javascript">
   // Hàm thiết lập nội dung cho thẻ div#content
	 function set_content()
   {
   	document.getElementById("content").innerHTML = "<h1>Nội dung đã được thay đổi</h1>"; 
   }
   
   // Hàm lấy nội dung cho thẻ div#content
   function get_content()
   {
   	var html = document.getElementById("content").innerHTML;
    alert("Nội dung cần lấy là: " + html);    
   }
   
  </script>
  <div id="content">Nội dung của thẻ DIV</div>
  <input type="button" value="Lấy nội dung" id="get_content" onclick="get_content()" />
  <input type="button" value="Thay đổi nội dung" id="set_content" onclick="set_content()" />
 </body>
</html>

2. Thay đổi thuộc tính thẻ html bằng Javascript

Để thay đổi giá trị của thuộc tính HTML thì ta sử dụng cú pháp như sau:

document.getElementById("element").attributeName = "new value";

Để lấy giá trị của thuộc tính HTML ta sử dụng cú pháp sau:

document.getElementById("element").attributeName;

Trong đó attributeName là tên của thuộc tính mà bạn cần xử lý. Tùy vào mỗi thẻ html mà có các thuộc tính khác nhau. Dưới đây là danh sách các thuộc tính thường dùng nhất.

Quá đơn giản phải không nào, rất giống với cách thay đổi và lấy nội dung bên trong thẻ HTML. Từ đây có thể suy ra rằng trong Javascript để thiết lập (set) và lấy (get) thì sử dụng chung một cú pháp, chỉ khác nhau ở chỗ gán bằngkhông có gán bằng.

Ví dụ: Xây dựng chương trình khi click vào một button thì chuyển nó thành textbox, và tiếp tục click vào textbox thì sẽ đổi thành button

Demo RUN
<html>
  <body>
    <script language="javascript">
     function change()
     {
       // Lấy đối tượng
       var object = document.getElementById("object");
     
       // lấy thuộc tính type
       var type = object.type;
		
       // kiểm tra thuộc tính type và thay đổi
      if (type == "button"){
     
        object.type = 'text';
      }
      else{
        object.type = "button";
      }
    
     }
    </script>
    <input type="button" value="CLick me" onclick="change()" id="object" />
  </body>
</html>

3. Lời kết

Như vậy là bạn đã biết hai cách xử lý thuộc tính và nội dung của thẻ HTML bằng javascript rất thông dụng rồi đấy, thực tế bạn có thể sử dụng những mánh khóe để xử lý bài toán một cách tốt hơn. Ví dụ bạn cần bổ sung một đoạn text vào trong một thẻ HTML thì sẽ không có hàm nào bổ trợ, tuy nhiên bạn có thể sử dụng một mẹo nhỏ thế này:

var content_append = 'nội dung cần thêm vào';

// Lấy đối tượng
var object = document.getElementById("object");

// Lấy nội dung hiện tại
var content_current = object.innerHTML;

// Bổ sung nội dung vào đối tượng
object.innerHTML = content_current + content_current;

Đấy, cho nên việc lập trình là vô vàn hướng giải và việc lựa chọn một hướng đi đúng mới là vấn đề. Và qua bài này bạn thấy sức mạnh của DOM rồi phải không nào cheeky

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top