Hàm typeof trong Javascript

Mình gọi là hàm typeof nhưng thực chất không biết có phải là hàm hay không vì nó không giống một hàm mà giống một từ khóa thì đúng hơn, tuy nhiên để tiện cho việc học và viết tutorial thì mình sẽ gọi là hàm typeof nhé.

1. Hàm typeof trong Javascript

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Hàm typeof được dùng để kiểm tra một biến nào đó (hoặc một giá trị nào đó) có kiểu dữ liệu là gì? Cú pháp của nó khá đơn giản như sau:

var x = typeof value;

Trong đó value có thể là một biến hoặc một giá trị xác định.

Thông thường chúng ta có một số loại dữ liệu như sau:

  • number - số
  • string - chuỗi
  • object - đối tượng
  • undefined - không xác định

Ví dụ: XEM DEMO

var number = 12;
var string = "12";
var object = new Number();

document.write("number: " + typeof number + "<br/>");
document.write("string: " + typeof string + "<br/>");
document.write("object: " + typeof object + "<br/>");

Trong PHP để kiểm tra một biến nào đó có tồn tại hay không thì ta dùng hàm isset(), còn trong Javascript thì ta dùng hàm typeof kết hợp với kiểu dữ liệu undefined, nghĩa là nếu kiểu dữ liệu của một biến nào đó là undefined thì tức là biến đó chưa được định nghĩa hoặc giá trị của nó không xác định.

Ví dụ: XEM DEMO

if (typeof variable == 'undefined'){
    document.write("Biến variable không được định nghĩa");
}

2. Lời kết

Trên là một số vấn đề liên quan đến hàm typeof trong Javascript, mục đích mình viết bài này là để các bài sau sử dụng lại hàm này và mình không mất công giải thích nữa. Còn một điều nữa là hàm typeof thường được dùng để kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ hàm nào đó hay không. 

Nguồn: freetuts.net

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 20.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.

BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X