PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng typeof trong Javascript để kiểm tra kiểu dữ liệu

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu từ khóa typeof trong Javascript, từ khóa này dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến bất kì trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình làm việc với javascript, đôi lúc bạn muốn kiểm tra xem một biến đang có kiểu dữ liệu là gì, qua đó sẽ giúp bạn kiểm soát được lỗi dữ liệu không đồng nhất. Từ khóa này giúp lập trình viên tiết kiệm nhiều thời gian trong việc debug, và nó thường đi kèm với hàm console.log().

1. Từ khóa typeof trong Javascript

Từ khóa typeof được dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến nào đó (hoặc một giá trị nào đó).

Cú pháp của nó khá đơn giản như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var x = typeof value;

Trong đó value có thể là một biến hoặc một giá trị xác định.

Dưới đây là tên một số kiểu dữ liệu và giá trị trả về tương ứng:

 • number - là các chữ số
 • string - là các chuỗi
 • object - là các đối tượng
 • undefined - không xác định
 • boolean - là kiểu boolean
 • symbol - là kiểu Symboy - có từ ES6 trở lên
 • function - là một function
Demo RUN
var number = 12;
var string = "12";
var object = new Number();

document.write("number: " + typeof number + "<br/>");
document.write("string: " + typeof string + "<br/>");
document.write("object: " + typeof object + "<br/>");

Trong PHP để kiểm tra một biến nào đó có tồn tại hay không thì ta dùng hàm isset(), còn trong Javascript thì ta dùng hàm typeof kết hợp với kiểu dữ liệu undefined. Nghĩa là nếu kiểu dữ liệu của một biến nào đó là undefined thì tức là biến đó chưa được định nghĩa hoặc giá trị của nó không xác định.

Demo RUN
if (typeof variable == 'undefined'){
  document.write("Biến variable không được định nghĩa");
}

Hàm typeof trong Javascript có đúng là một hàm không?

Theo định nghĩa của mozilla.org thì typeof chính xác là một từ khóa (keyword), nó không phải là một hàm bởi cấu trúc của một hàm là khi gọi phải có cặp mở đóng ().

Một ví dụ tổng hợp khác.

typeof true;   // 'boolean'
typeof false;   // 'boolean'

typeof 3000;   // 'number'
typeof 3.14;   // 'number'
typeof NaN;    // 'number'
typeof Infinity; // 'number'

typeof 'foobar';   // 'string'
typeof `foobar`;   // 'string'

2. Typeof null trong Javascript

Giá trị null là một object nên khi kết hợp với từ khóa typeof thì nó sẽ trả về giá trị "object".

console.log(typeof null === 'object'); // true
console.log(typeof null === 'null'); // false

3. Lời kết

Trên là một số vấn đề liên quan đến từ khóa typeof trong Javascript, mục đích mình viết bài này là để các bài sau sử dụng lại hàm này và mình không mất công giải thích nữa. Còn một điều nữa là hàm typeof thường được dùng để kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ một đối tượng nào đó hay không, ví dụ như localStorage trong HTML5.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top