Home > Javascript > Javascript căn bản > DOM Element trong javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

DOM Element trong javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến DOM Element và sẽ học cách truy xuất đến một thẻ HTML bất kì thông qua các thuộc tính như id, class, name hay thậm chí là tên của thẻ HTML và cú pháp CSS Selector .

Nội dung của bài này chúng ta tìm hiểu các vấn đề sau:

 • Tìm thẻ HTML theo ID
 • Tìm thẻ HTML theo class
 • Tìm thẻ HTML theo tên thẻ
 • Tìm thẻ HTML theo selector

1. Tìm thẻ HTML theo ID

Để truy xuất tới một thẻ HTML theo ID ta sử dụng cú pháp sau:

var element = document.getElementById('idname');

Ví dụ: XEM DEMO

// Lấy thẻ input
var element = document.getElementById('website');

// Lấy giá trị của thẻ input
document.write(element.value);

2. Tìm thẻ HTML theo tên của thẻ HTML

Tên thẻ HTML chính là tên các thẻ như p, a, div, ... Và ta sẽ truy xuất tới nó bằng cú pháp sau:

var element = document.getElementsByTagName('tagname');

Ví dụ: XEM DEMO

// Lấy thẻ input
var element = document.getElementsByTagName('input');

// Lấy giá trị của thẻ input
document.write(element[0].value);

Trong ví dụ này có sự khác biệt đó là đoạn code element[0].value. Tại sao lại như vậy? Như bạn biết trong một trang web có thể có nhiều thẻ HTML giống nhau (ví dụ có hai thẻ div) nên hàm getElementsByTagName() sẽ trả về một mảng các object (xem bài mảng trong javascript) chứ không phải là một object nữa, chính vì vậy ta sẽ lấy input thứ nhất nên truyền số 0 vào.

3. Tìm thẻ HTML theo tên class

Để tìm các thẻ HTML có class nào đó thì ta dùng cú pháp sau:

var element = document.getElementsByClassName('input');

Tương tự như tìm theo tên thẻ HTML thì tìm theo tên class sẽ trả về một mảng các object nên bạn sẽ phải sử dụng cú pháp truy xuất mảng để chọn đúng đối tượng muốn lấy.

Ví dụ: XEM DEMO

// Lấy thẻ input
var element = document.getElementsByClassName('website');

// Lấy giá trị của thẻ input
document.write(element[0].value);

4. Tìm thẻ HTML theo cú pháp của Selector CSS

Khi chọn các thẻ HTML theo class thường sẽ trả về hàng loạt các kết quả, như vậy đôi khi sẽ có những kết quả mà ta không mong đợi. Chính vì vậy javascript DOM có một phương thức kết hợp với CSS Selector để truy vấn có độ chính xác cao hơn.

Và đây là cú pháp sử dụng:

var element = document.querySelectorAll("selector.css");

Ví dụ: Tôi có một đoạn mã HTML như sau:

<html>
 <body>
  <input type="text" value="thẻ không cần lấy" class="website"/>
  <div>
   	<input type="text" value="Thẻ Cần Lấy" class="website"/>
    <input type="text" value="thẻ không cần lấy"/>
  </div>
 </body>
</html>

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào có thể chọn đúng một thẻ input nằm trong thẻ div và có class="website"?

Trước tiên ta quay lại chút với CSS Selector đã nhé. Trong CSS để chọn thẻ input nằm trong thẻ div và có class="website" thì cú pháp là:

div input.website

Như vậy bài giải sẽ như sau: XEM DEMO

var element = document.querySelectorAll("div input.website");

Và có một lưu ý tương tự là kết quả sẽ trả về một mảng các Objects.

5. Lời kết

Trên là 4 cách thông thường chúng ta hay sử dụng trong javascript để truy xuất tới một thẻ HTML bất kì. Nếu sau này làm việc với jQuery thì bạn không cần phải nhọc nhằn như thế nữa mà nó có những phương thức ngắn gọn hơn rất nhiều.

Danh sách bài viết
Bản chất của việc tìm thẻ theo tên class trong Javascript
Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP