PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng window.navigator trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng Navigator trong Javascript, đây là đối tượng giúp bạn lấy được thông tin về trình duyệt mà người dùng đang sử dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Javascript navigator được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành đang sử dụng là gì? Trình duyệt có bật cookie hay không? hay thậm chí có thể kiểm tra được tên và version của Browser.

Navigator là một thuộc tính của window, vì vậy bạn phải sử dụng cú pháp window.navigator để truy cập đến các thuộc tính của navigator. Sau đây là cách sử dụng đối tượng này. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng biến navigator, đây là một biến toàn cục đại diện cho window.navigator.

Bây giờ mình thử console.log đối tượng này xem có gì nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

console.log(navigator);

Chạy trên trình duyệt chrome thì kết quả sẽ như sau:

window navigator 1 JPG

Trên chính là danh sách các phương thức và thuộc tính nằm trong đối tượng navigator. Bây giờ ta sẽ thực hành nhé.

1. Kiểm tra Cookie có được bật không?

Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

Demo RUN
if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - freetuts.net");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}

2. Window navigator kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng

Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

Demo RUN
document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);

3. Window navigator kiểm tra Engine của trình duyệt

Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

Demo RUN
document.write("Engine: " + navigator.product);

4. Window navigator kiểm tra vesion của trình duyệt

Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

Demo RUN
document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);

Tuy nhiên, việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai. Vì vậy, bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra version của trình duyệt nếu muốn lấy kết quả chính xác.

5. Window navigator kiểm tra hệ điều hành của client

Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

Demo RUN
document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);

6. Window navigator kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

Demo RUN
document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);

Lời kết: Khi sử dụng đối tượng navigator bạn có thể lấy toàn bộ thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của người dùng. Nếu bạn muốn lấy các thông tin đó lưu vào cơ sở dữ liệu thì hãy sử dụng Ajax nhé. Hoặc bạn có thể tạo một form ẩn, trong đó có các input hidden, và bạn sẽ dùng javascript để truyền dữ liệu vào các ô input đó, sau đó submit form.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top