Home > Javascript > Javascript căn bản > BOM - Window Navigator trong Javascript
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

BOM - Window Navigator trong Javascript

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành đang sử dụng là gì? Trình duyệt có bật Cookie hay không? hay thậm chí có thể kiểm tra được tên và version của Browser.

Trong bài học chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần chính liên quan tới Window Navigator như sau:

  • navigator.cookieEnabled
  • navigator.appName và navigator.appCodeName
  • navigator.product
  • navigator.appVersion và navigator.userAgent
  • navigator.platform
  • navigator.language

1. Kiểm tra Cookie có được bật không?

Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

Ví dụ: XEM DEMO

if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - freetuts.net");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}

2. Kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng

Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);

3. Kiểm tra Engine của trình duyệt

Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Engine: " + navigator.product);

4. Kiểm tra Vesion của trình duyệt

Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);

Tuy nhiên việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai, vì vậy bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra Version của trình duyệt.

5. Kiểm tra hệ điều hành của Client

Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);

6. Kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);

Lời kết

Việc sử dụng đối tượng Navigator này bạn có thể lấy toàn bộ thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, và nếu bạn muốn lấy các thông tin đó lưu vào cơ sở dữ liệu thì hãy sử dụng Ajax, tuy nhiên trong thực tế ta rất ít khi sử dụng các thông tin đó.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP