Học Ajax - PHP Ajax - jQuery Ajax

Ajax là một kỹ thuật thường sử dụng trong các ứng dụng website 2.0 bởi vì nó giúp các thao tác trên website trở nên nhanh và chuyên nghiệp hơn. Đối với một PHP developer mà không sử dụng được kỹ thuật này thì quả thật là bất lợi khi đi xin việc làm đấy.

Hồi trước khi học Ajax mình hay mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu? Nguồn học nào hay? Một phần vì hồi đó nhà không có điều kiện nên có kết nối internet, vì vậy mình cũng không biết trên internet lại có một nguồn học vô tận như vậy. Nghĩ lại thấy mình hồi đó thật tồi tệ.

Nhưng bây giờ thì khác, nhà nhà đều có mạng nên bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy tuts nhiều nhưng mình thấy các nguồn học PHP Ajax hiện nay tuy nhiều nhưng vẫn rời rạc, vì vậy mình tạo chuyên đề học Ajax này nhằm giúp bạn khỏi mất công đi tìm nhiều nơi để giải quyết một vấn đề đơn giản.

Trọng tâm chủ yếu của chuyên đề này là đề cập đến cách sử dụng ajax và thư viện jquery khi thao tác với Ajax. Vì mỗi website sẽ có những chức năng khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu của dự án nên mình không thể trình bày hết các ví dụ được. Nhưng nếu bạn đã xem và hiểu hết tất cả các bài học ajax thì nó không còn khó đối với bạn nữa.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Tìm hiểu ajax là gì?
Bài 02: Tìm hiểu jQuery Ajax
Bài 03: Phương thức POST trong jQuery Ajax
Bài 04: Phương thức GET trong jQuery Ajax
Bài 05: Sử dung Ajax kết quả trả về kiểu Text
Bài 06: Sử dụng Ajax kết quả trả về kiểu JSON
Bài 07: Sử dụng Ajax lấy kết quả trả về dạng XML
Bài 08: Validate form đăng ký thành viên với Ajax
Bài 09: Phân trang ajax có thay đổi URL cho SEO
Bài 10: Xử lý tiến trình khi làm việc với ajax
Bài 11: Viết thư viện captcha và kiểm tra mã captcha bằng ajax
Bài 12: Search ajax Autocomplete có phân trang
Bài 13: Delay the keyup event for jquery ajax
Bài 14: jQuery Ajax scrolling pagination với PHP và MYSQL
Bài 15: jQuery Ajax pagination load more với PHP và MYSQL
Bài 16: Kỹ thuật xử lý hàng đợi khi gửi ajax
Bài 17: Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax