Home > Tự Học PHP > PHP căn bản

Học lập trình PHP căn bản

hoc lap trinh php can ban gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến PHP căn bản nằm trong chuyên mục PHP, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Lý thuyết
Bài 01: Hướng dẫn cài đặt vertrigo server
Bài 02: Khai báo biến và hằng số trong php
Bài 03: Các kiểu dữ liệu trong php
Bài 04: Toán tử và biểu thức trong php
Bài 05: Câu lệnh if else trong php
Bài 06: Câu lệnh switch case trong php
Bài 07: Vòng lặp for trong php
Bài 08: Vòng lặp while và do while trong php
Bài 09: Vòng lặp foreach trong php
Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php
Bài 11: Xây dựng hàm trong php
Bài 12: Giải thuật đệ quy trong php
Bài 13: Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong php
Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong php
Bài 15: Kỹ thuật đặt lính canh trong php
Bài 16: Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php
Bài 17: Thuật toán sắp xếp chọn trong php
Bài 18: Thuật toán sắp xếp chèn trong php
Bài 19: Phương thức GET và POST trong php
Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php
Bài 21: Các hàm xử lý mảng trong php
Bài 22: Các hàm xử lý file trong php
Bài 23: Upload file lên server với php
Bài 24: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php
Bài 25: Session và cookie trong php
Bài 26: Hàm isset() và empty() trong php
Bài 27: Xử lý truy vấn dữ liệu MySQL với PHP
Bài 28: Lệnh require - require_once - include - include_once trong PHP
Bài 29: Xử lý ngày tháng trong PHP
Bài 30: Tìm hiểu hàm header trong PHP
Bài 31: PHP Filter - Hàm filter_var trong PHP
Bài 32: Header Request và Header Response
Xử lý Form
Giới thiệu phần xử lý form trong PHP
Hiểu về Request và Response trong lập trình Web
Xử lý form với phương thức GET
Xử lý form với phương thức POST
Validate form bằng Javascript
Validate form bằng PHP
Bài tập
Giới thiệu phần bài tập PHP căn bản có lời giải
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP
Bài tập thực hành với mảng (array) trong PHP
Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu Session
Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI
Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database
Xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql
Xây dựng chức năng tìm kiếm với lệnh Like trong PHP
Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql
Xây dựng chức năng đăng nhập mới được download file
Tìm hiểu về CURD trong PHP thông qua ứng dụng quản lí cầu thủ.

Chào mừng bạn đến với chuyên đề học lập trình PHP căn bản, đây là một chuyên đề dành cho những bạn mới bắt đầu học lập trình php căn bản và muốn theo lĩnh vực lập trình Web PHP. 

Trong chuyên đề này nội dung chủ yếu trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình. Nếu bạn đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó như Pascal, C, C++ thì rất dễ học PHP. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu lập trình thì hãy cố gắng gấp đôi nhé. Để học PHP tốt thì bạn phải có một nền tảng tốt, để có một nền tảng tốt thì bạn phải chịu khó học hỏi thì mới thành công. Và trong series này sẽ tổng hợp các bài viết về lập trình PHP căn bản được biên soạn bài bản step by step nên rất dễ học.

Ngoài PHP cơ bản ra thì bạn phải học thêm về MySQL, CSS, HTML và một số ngôn ngữ lập trình khác thì mới có thể đi làm được. Nhưng đừng lo lắng quá vì bạn là người mới bắt đầu nên cứ từ từ mà tiến, vội quá té đau. Cố gắng hiểu rõ bản chất của vấn đề thì bạn mới có khả năng mở rộng vấn đề đó được.

Ngoài nguồn học lập trình PHP căn bản này thì bạn có thể tham khảo thêm các nguồn học khác, đặc biệt là các video hoặc các khóa học online trên mạng, nó rất hữu ích với các bạn đấy. Nhưng mình tin chắc rằng nếu mình hoàn thành series này thì bạn sẽ không cần phải xem ở nơi khác nữa, vấn đề còn lại là thời gian.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP