PHP 8

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến PHP 8 nằm trong chuyên mục PHP, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

PHP 8 sẽ được release vào cuối năm 2020, vì vậy nội dung này mình sẽ biên soạn vào năm 2021.