Home > Tự Học PHP > Web tin tức PHP căn bản
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Web tin tức PHP căn bản

hoc php lap trinh php gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Web tin tức PHP căn bản nằm trong chuyên mục PHP, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Danh sách bài viết
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin
Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin
Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin
Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin
Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin
Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin
Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin
Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin
Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo)
Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin
Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo)
Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin
Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo)
Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin
Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin
Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo)
Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin
Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo)
Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug
Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client
Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url
Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client
Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client
Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất
Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục
Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết
Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm
Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP