WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin

Chào mừng các đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP, đây là bài thứ 3 trong series. Bài trước, chúng ta đã xây dựng xong thư viện xử lý database admin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết thư viện session và functions trong phần admin. Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc nhé !

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thư viện session admin

Thư viện này chứa các hàm xử lý session như khởi tạo, lấy, xoá session, ... Thư viện này dùng để lưu tài khoản trong đăng nhập và lấy dữ liệu để kiểm tra lệnh SQL và bảo mật các file xử lý. Đầu tiên các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file tên Session.php. Sau đó các bạn copy đoạn code này và paste vào file :

<?php

// Lớp session
class Session {
	// Hàm bắt đầu session
	public function start()
	{
		session_start();
	}

	// Hàm lưu session 
	public function send($user)
	{
		$_SESSION['user'] = $user;
	}

	// Hàm lấy dữ liệu session
	public function get() 
	{
		if (isset($_SESSION['user']))
		{
			$user = $_SESSION['user'];
		}
		else
		{
			$user = '';
		}
		return $user;
	}

	// Hàm xoá session
	public function destroy() 
	{
		session_destroy();
	}
}

?>

Hàm bắt đầu session

// Hàm bắt đầu session
public function start()
{
	session_start();
}
Hàm này dùng để bắt đầu session để có thể thực hiện các hành động khác.

Hàm lưu session

// Hàm lưu session 
public function send($user)
{
	$_SESSION['user'] = $user;
}
Hàm này sẽ có một tham số $user để lưu session 

Hàm lấy dữ liệu session

// Hàm lấy dữ liệu session
public function get() 
{
	if (isset($_SESSION['user']))
	{
		$user = $_SESSION['user'];
	}
	else
	{
		$user = '';
	}
	return $user;
}
Hàm này dùng để lấy dữ liệu session đã lưu. Ở đây mình có một bước kiểm tra có tồn tại session không :

  • Nếu có trả về $user gán session đã lưu.
  • Ngược lại nếu không trả về $user bằng rỗng.

Hàm xoá session

// Hàm xoá session
public function destroy() 
{
	session_destroy();
}
Code bên trong khá quen thuộc rồi phải không ? Hàm này dùng để giải phóng session.

2. Thư viện functions admin

Đây là thư viện chứa các hàm để thực thi các hành động trong PHP thuần theo một chuẩn nào đó và nhanh, ngắn gọn hơn. Các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file Functions.php. Mở file lên và copy đoạn code này vào :

<?php

// Hàm điều hướng trang
class Redirect {
	public function __construct($url = null) {
		if ($url)
		{
			echo '<script>location.href="'.$url.'";</script>';
		}
	}
}

?>

Hàm điều hướng trang

Hàm này mình sử dụng class để kêu ra luôn nên tên hàm mình sẽ đặt __construct để nó thực thi hàm bên trong ngay sau khi gọi class. Hàm này có tham số $url chứa đường dẫn mà mình muốn điều hướng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ở đây chỉ có hàm điều hướng trang, mình sẽ cập nhật thêm vào các bài tiếp theo.

3. Lời kết

Hai thư viện này chắc cũng không làm khó đối với các bạn đã quen với PHP OOP phải không nào ? Qua bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối database và cấu trúc index admin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top