WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin

Chào mừng tất cả các bạn đến với Freetuts.net, đây là bài đầu tiên trong loạt bài series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Series này yêu cầu các bạn phải có kiến thức cơ bản về :

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • PHP hướng đối tượng
 • HTML
 • CSS
 • Javascript / jQuery/ Ajax
 • Thư viện Bootstrap (vì trong series này mình sẽ thiết kế giao diện bằng thư viện này).

Nếu bạn nào chưa biết một trong các ngôn ngữ trên thì có thể học ngay trên blog luôn nhé !

1. Giới thiệu 

Nói đến trang tin tức thì mình nghĩ đến những trang hiển thị, cung cấp cho người đọc những bài viết tin tức về các lĩnh vực khác nhau. Cấu trúc trang tin tức sẽ chia thành 2 phần chính :

 • Client : đây là cho người dùng để họ xem bài viết, tin tức.
 • Admin : đây là nơi dành cho các quản trị viên, tác giả để có thể quản lí website, các bài viết, chuyên mục, ...

Đó cũng là các chức năng mà mình sẽ làm được sau series này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Tạo database cho ứng dụng

Các bạn tạo một database với tên newspaper và chọn Collation là utf8_unicode_ci.

Ok ! Qua các bài sau chúng ta sẽ xây dựng các table.

3. Xây dựng folder admin

Vì sao mình lại xây dựng phần admin mà không phải là phần client trước ? Vì nếu xây dựng client trước thì khi thiết kế giao diện chúng ta cần phải sử dụng nội dung giả để test, dẫn đến code rối. Cho nên mình sẽ xây dựng admin trước để có thể tự tạo nội dung trên CSDL rồi mới xây dựng client hiển thị sau.

Đây là sơ đồ cấu trúc của folder admin ứng dụng trang tin tức này :

bai 1 php trang tin tuc cau truc folder admin jpg

Trong đó :

 • Folder newspape là folder project của mình.
  • Folder admin là folder phần admin của ứng dụng, folder này sẽ chứa tất cả các mục liên quan đến phần quản trị.
   • Folder admin/bootstrap là thư viện Bootstrap, các bạn có thể download tại đây hoặc source code của bài viết).
    • Folder admin/bootstrap/css là phần CSS của thư viện Bootstrap.
    • Folder admin/bootstrap/fonts là phần icon của thư viện Bootstrap.
    • Folder admin/bootstrap/js là phần Javascript của thư viện Bootstrap.
   • Folder admin/classes là folder chứa các thư viện PHP xử lý, mình sẽ viết nó ở các bài sau.
   • Folder admin/core là folder trung tâm của phần admin.
    • File admin/core/init.php là file trung gian kết nối database với các file xử lý để tương tác với CSDL, ngoài ra nó sẽ chứa các thông tin chung của website.
   • Folder admin/css là folder style cho giao diện admin, cái này cũng thực sự không cần thiết, chỉ trừ các trường hợp mình muốn biển thị một số giao diện nào đó trong thư viện Bootstrap thì mình sẽ cần đến folder này.
   • Folder admin/includes là folder chứa các file include với các trang giao diện.
    • File admin/includes/header.php là file chứa nội dung đầu tiên của mỗi trang giao diện  như title, các thẻ meta, menu, kết nối với các thư viện CSS, font ...
    • File admin/includes/footer.php là file chứa nội dung cuối cùng của mỗi trang giao diện như các popup thông báo, kết nối các thư viện JS, ...
   • Folder admin/js là folder JS chứa các file JS
    • File admin/js/jquery.form.min.js là thư viện Form jQuery (các bạn có thể download trên Google hoặc source code bài viết).
    • File admin/js/jquery.min.js là thư viện jQuery (các bạn có thể download trên Google hoặc source code bài viết).
    • Ngoài ra sẽ còn các file JS để xử lý nữa, chúng ta sẽ viết chúng vào các bài sau.
   • Folder admin/templates là folder chứa các file cắt HTML của mỗi phần chức năng, để code trong file PHP thoáng và dễ nhìn hơn, chúng ta sẽ viết chúng vào các bài sau.
   • File index.php là file trang chủ của phần admin ứng dụng.

Chúng ta đã xây dựng xong cấu trúc folder admin của ứng dụng rồi đấy ! Ngoài ra còn một số file PHP xử lý dữ liệu nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu vào các bài sau. 

3. Lời kết

Qua bài này mình mong các bạn sẽ hiểu công dụng của từng folder, file trong phần admin của ứng dụng trang tin tức này. Vào bài sau chúng ta sẽ xây dựng thư viện xử lý database admin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top