WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client

Hi yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP tại Freetuts. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng header và footer client cho ứng dụng. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng layout cho trang. Ok, chúng ta bắt tay vào việc thôi nào!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Sửa lỗi bài trước

Các bạn chạy ứng dụng rồi mở firebug console sẽ thấy lỗi này:

php trang tin tuc xay dung layout client sua loi bai truoc JPG

Lỗi này thì fix vô cùng đơn giản thôi, chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Tại ở bài trước trong phần xây dựng footer, mình đã đặt nhầm vị trí include script 2 thư viện jQuery và Bootstrap nên mới xảy ra lỗi này. Nó phải nằm theo vị trí như thế này:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Thư viện jQuery
 2. Thư viện Bootstrap

Các bạn chỉ cần mở file includes/footer.php lên và chỉnh sửa giống với đoạn code bên dưới:

<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>admin/js/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>admin/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
Ok, giờ các bạn chạy lại xem!

2. Xây dựng menu

Chúng ta sẽ xây dựng menu trước, đầu tiên các bạn mở file includes/header.php lên và chèn nội dung này vào bên dưới thẻ <body>:

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
 	<div class="container-fluid">
  	<div class="navbar-header">
   		<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
				<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
				<span class="icon-bar"></span>
				<span class="icon-bar"></span>
				<span class="icon-bar"></span>
   		</button>
   		<a class="navbar-brand" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>">Newspage</a>
  	</div>

	  <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
	   	<ul class="nav navbar-nav">
	    	<?php
            
            // Lấy danh sách chuyên mục cấp 1
	    	$sql_get_list_menu_1 = "SELECT * FROM categories WHERE type = '1' ORDER BY sort ASC";
	    	if ($db->num_rows($sql_get_list_menu_1)) {
                // In chuyên mục cấp 1
	    		foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_list_menu_1, 0) as $data_menu_1) {
                    // Lấy chuyên mục cấp 2 theo id cha (cấp 1)
	    			$sql_get_list_menu_2 = "SELECT * FROM categories WHERE type = '2' AND parent_id = '$data_menu_1[id_cate]' ORDER BY sort ASC";
	    			if ($db->num_rows($sql_get_list_menu_2)) {
                        // In chuyên mục cấp 2
	    				$sub_menu = '<ul class="dropdown-menu">';
		    				foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_list_menu_2, 0) as $data_menu_2) {
		    					$sub_menu .= '<li><a href="' . $_DOMAIN . 'category/' . $data_menu_2['url'] . '">' . $data_menu_2['label'] . '</a></li>';
		    				}
	    				$sub_menu .= '</ul>';
	    				echo '
	    					<li class="dropdown">
	    						<a href="' . $_DOMAIN . 'category/' . $data_menu_1['url'] . '" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">' . $data_menu_1['label'] . ' <span class="caret"></span></a>
	    						' . $sub_menu . '
	    					</li>
	    				';
	    			} else {
	    				$sub_menu = '';
	    				echo '<li><a href="' . $_DOMAIN . 'category/' . $data_menu_1['url'] . '">' . $data_menu_1['label'] . '</a>' . $sub_menu . '</li>';
	    			}
	    		}
	    	}

	    	?>
	   	</ul>
	   	<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
	   		<li data-toggle="modal" data-target="#boxSearch"><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span></a></li>
	   	</ul>
	  </div>
 	</div>
</nav>

Sau đó, dán đoạn code này vào vị trí dòng đầu tiên của file includes/footer.php:

<div class="modal fade" id="boxSearch" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
 	<div class="modal-dialog">
  	<div class="modal-content">
   		<div class="modal-header">
    		<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>
    		<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tìm kiếm</h4>
   		</div>
   		<div class="modal-body">
				<form action="<?php echo $_DOMAIN; ?>" method="GET">
					<div class="input-group">
				   	<input type="text" class="form-control" name="s" placeholder="Bạn muốn tìm gì?">
				   	<span class="input-group-btn">
				    	<button class="btn btn-primary" type="button"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span></button>
				   	</span>
				  </div>
				</form>
   		</div>
  	</div>
 	</div>
</div>
Ok, giờ các bạn chạy lại trang rồi xem kết quả:

php trang tin tuc xay dung layout menu jpgNgoài ra, các bạn có thể click vào icon tìm kiếm để mở hộp thoại tìm kiếm ra, chức năng này chúng ta sẽ code vào những bài sau.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao menu lại chỉ show có 2 cấp chuyên mục trong khi table categories của ứng dụng có tới 3 cấp chuyên mục, nhưng vì mình đang sử dụng thư viện Bootstrap để code giao diện nên chỉ có dropdown. Vì thế mình chỉ xây dựng menu 2 cấp thôi. Nếu bạn đang làm giao diện riêng mà muốn show theo 3 cấp, các bạn chỉ cần thêm 1 vòng lặp bên trong vòng lặp thứ 2 để lấy các chuyên mục cấp 3 ra.

// Chuyên mục cấp 1
$sql_cate_1 = "...";
foreach () { // Vòng lặp 1
	...

	// Chuyên mục 2
	$sql_cate_2 = "... WHERE parent_id = '$id_cate_1'";
	foreach() { // Vòng lặp 2
		...
		
		// Chuyên mục 3
		$sql_cate_3 = "... WHERE parent_id = '$id_cate_2'";
		foreach() { // Vòng lặp 3
			...
		}
	}
}

3. Phân trang content

Trước khi bước vào phần này, các bạn tao giúp mình thêm 2 file:

 • templates/latest-news.php (Hiển thị danh sách bài viết mới nhất)
 • templates/search.php (Hiển thị các bài viết tìm kiếm)

Trong phần client của ứng dụng tin tức, chủ yếu có 4 dạng trang chính:

 • Trang nội dung bài viết (templates/posts.php)
 • Trang chuyên mục (templates/categories.php)
 • Trang tìm kiếm (templates/search.php)
 • Trang chủ (templates/latest-news.php)

Vì đây là ứng dụng đơn giản nên mình chỉ build các layout này thôi, nếu các bạn muốn mở rộng có thể xây dựng thêm sidebar, popular news (tin phổ biến),...

Ok, giờ các bạn mở file templates/content.php lên và chèn đoạn code này:

<?php

// Trang nội dung bài viết
if (isset($_GET['sp']) && isset($_GET['id'])) {
	require 'templates/posts.php';
// Trang chuyên mục
} else if (isset($_GET['sc'])) {
	require 'templates/categories.php';
// Trang tìm kiếm
} else if (isset($_GET['s'])) {
	require 'templates/search.php';
// Trang chủ
} else {
 // code
}

?>
Rồi, giờ các bạn refresh lại trang, nên không hiển thị gì ngoài menu thì code hoạt động tốt rồi đấy!

4. Lời kết

Qua bài này hi vọng các bạn đã nắm được cách build menu đa cấp đơn giản với PHP, qua bài sau chúng ta sẽ xây dựng trang tin mới nhất cho ứng dụng này. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top