WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất

Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series của mình. Trong bài hôm trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng các layout cho ứng dụng rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị danh sách bài viết mới nhất. Ok, không nói linh tinh, luyên thuyên tốn thời gian của các bạn nữa, chúng ta bắt tay vào việc thôi!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Rewrite url phân trang bài viết mới nhất

Các bạn mở file .htaccess lên và dán tiếp đoạn code này vào bên dưới:

# Url phân trang bài viết mới nhất
RewriteRule ^([0-9]+)$ index.php?p=$1
RewriteRule ^([0-9]+)/$ index.php?p=$1
Bây giờ các bạn thử chạy đường dẫn http://localhost/newspage/i (với i là một con số bất kỳ nào đó). Nếu không báo lỗi thì code đã hoạt động rồi đấy!

2. Hiển thị danh sách bài viết mới nhất

Các bạn mở lại file templates/content.php và require file templates/latest-news.php ở dưới dòng comment // code:

require 'templates/latest-news.php';
Tiếp theo các bạn mở file templates/latest-news.php lên và copy nội dung này vào:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div class="container">
	<div class="row">
	<?php

	// Lấy số hàng trong table
	$sqlGetCountPost = "SELECT id_post FROM posts";
  $countPost = $db->num_rows($sqlGetCountPost);

	// Lấy tham số trang
	if (isset($_GET['p'])) {
   $page = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['p'])));

   if (preg_match('/\d/', $page)) {
    $page = $page;
   } else {
    $page = 1;
   }
  } else {
   $page = 1;
  }

  $limit = 20; // Giới hạn số bài viết hiển thị trong 1 trang
  $totalPage = ceil($countPost / $limit); // Tổng số trang sau khi tính toán
    
  // Validate tham số page  
  if ($page > $totalPage) {
   $page = $totalPage;
  } else if ($page < 1) {
   $page = 1;
  }
   
  $start = ($page - 1) * $limit;

	$sql_get_latest_news = "SELECT * FROM posts WHERE status = '1' ORDER BY id_post DESC LIMIT $start, $limit";
	if ($db->num_rows($sql_get_latest_news)) {
		foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_latest_news, 0) as $data_post) {
			echo '
				<div class="col-md-3">
          <div class="thumbnail">
            <a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">
              <img src="' . $data_post['url_thumb'] . '">
            </a>
            <div class="caption">
              <h3><a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">' . $data_post['title'] . '</a></h3>
              <p>' . $data_post['descr'] . '</p>
            </div>
          </div>
        </div>
			';
		}

		echo '</div>';

		echo '
			<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
				<div class="btn-group">
		';

		# Pagination button
   	if ($page > 1 && $totalPage > 1) {
    	echo '
     		<a href="' . $_DOMAIN . ($page - 1 ) . '" class="btn btn-default">
      		<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
     		</a>
    	';
   	}
    
   	for ($i = 1; $i <= $totalPage; $i++) {
    	if ($i == $page){
     		echo '<a class="btn btn-primary">' . $i . '</a>';
    	} else {
     		echo '
      		<a href="' . $_DOMAIN . $i . '" class="btn btn-default">
       			' . $i . '
      		</a>
     		';
    	}
   	}
    
   	if ($page < $totalPage && $totalPage > 1) {
    	echo '
     		<a href="' . $_DOMAIN . ($page + 1 ) . '" class="btn btn-default">
      		<span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
     		</a>
    	';
   	}

   	echo '
				</div>
			</div>
   	';
	}

	?>
</div>
Chắc các bạn hiểu đoạn code trên rồi chứ? Nếu bạn đã nắm được PHP cơ bạn thì mình nghĩ nó sẽ không thể nào làm khó bạn được phải không nào :v 

Ok! Giờ chỉ việc refresh lại trang rồi chiêm ngưỡng thành quả thôi:

php trang tin tuc hien thi danh sach bai viet moi nhat ket qua JPG

Mình đoán là các bạn đang thắc mắc tại sao $limit = 20 mà tại sao trên hình của mình chỉ có 1 kết quả :v Đó là do mình làm biếng tạo data nên đã chỉnh $limit = 1 để làm ảnh kết quả cho các bạn thôi chứ không có gì hết.

3. Lời kết

Bài tạm dừng tới đây. Qua bài này chúng ta đã có thể tạo 1 trang homepage cho ứng dụng tin tức rồi, các bạn cũng đã làm quen với cách thức phân trang với PHP cơ bản. Ở bài sau chúng ta sẽ cùng xây dựng trang hiển thị danh sách bài viết của chuyên mục. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top