Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin

DOWNLOAD

Xin chào tất cả các bạn, đây là bài thứ 5 trong loạt bài series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP. Bài trước, chúng ta đã kết nối database và cấu trúc index admin rồi ! Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng header và footer admin cho ứng dụng, bài sẽ nhẹ vì nghiêng về phần HTML nhiều hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi ! 

1. Xây dựng header admin

Chúng ta sẽ code phần này trong file admin/includes/header.php, các bạn mở file này lên và copy nội dung này :

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
	<meta charset="UTF-8"/>
	<title>Newspage Administration</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>

	<!-- Liên kết Bootstrap CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>bootstrap/css/bootstrap.min.css"/> 

	<!-- Liên kết thư viện jQuery -->
	<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>js/jquery.min.js"></script>	   
</head>
<body>
	<?php

	// Nếu chưa đăng nhập
	if (!$user)
	{
		echo 
		'
			<div class="container">
				<div class="page-header">
		 			<h1>Newspage <small>Administration</small></h1>
				</div><!-- div.page-header -->
			</div><!-- div.container -->
		';
	}
	// Nếu đăng nhập
	else
	{
		echo 
		'
			<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
		 		<div class="container-fluid">
		  		<div class="navbar-header">
		   			<a class="navbar-brand" href="' . $_DOMAIN . '">Newspage Administration</a>
		  		</div><!-- div.navbar-header -->
				</div><!-- div.container-fluid -->
			</nav>
		';
	}

	?>

Ở phần navbar, chúng ta sẽ kiểm tra có tồn tại đăng nhập không để hiển thị navbar tương ứng.

Bây giờ các bạn chạy thử :

Nếu kết quả như thế này thì thành công rồi. Vì mình chưa đăng nhập nên nó sẽ hiển thị navbar đầu tiên.

2. Xây dựng footer admin

Phần này chúng ta sẽ viết ở file admin/includes/footer.php, các bạn mở file lên và copy đoạn code này :

	<!-- Liên kết thư viện jQuery Form -->
	<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>js/jquery.form.min.js"></script>	
</body>
</html>
Giờ các bạn chạy lại và xem nguồn trang nó như hình không nhé và kiểm tra mấy cái đường dẫn thư viện Ok chưa.

3. Lời kết

Vậy là chúng ta đã xây dựng xong header và footer admin cho ứng dụng rồi đấy ! Sẽ có một số cập nhật cho hai phần này vào các bài sau. Qua bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chức năng đăng nhập, đăng xuất admin cho trang tin tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net