WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin

Xin chào tất cả các bạn, đây là bài thứ 5 trong loạt bài series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP. Bài trước, chúng ta đã kết nối database và cấu trúc index admin rồi ! Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng header và footer admin cho ứng dụng, bài sẽ nhẹ vì nghiêng về phần HTML nhiều hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi ! 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng header admin

Chúng ta sẽ code phần này trong file admin/includes/header.php, các bạn mở file này lên và copy nội dung này :

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
	<meta charset="UTF-8"/>
	<title>Newspage Administration</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>

	<!-- Liên kết Bootstrap CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>bootstrap/css/bootstrap.min.css"/> 

	<!-- Liên kết thư viện jQuery -->
	<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>js/jquery.min.js"></script>	   
</head>
<body>
	<?php

	// Nếu chưa đăng nhập
	if (!$user)
	{
		echo 
		'
			<div class="container">
				<div class="page-header">
		 			<h1>Newspage <small>Administration</small></h1>
				</div><!-- div.page-header -->
			</div><!-- div.container -->
		';
	}
	// Nếu đăng nhập
	else
	{
		echo 
		'
			<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
		 		<div class="container-fluid">
		  		<div class="navbar-header">
		   			<a class="navbar-brand" href="' . $_DOMAIN . '">Newspage Administration</a>
		  		</div><!-- div.navbar-header -->
				</div><!-- div.container-fluid -->
			</nav>
		';
	}

	?>

Ở phần navbar, chúng ta sẽ kiểm tra có tồn tại đăng nhập không để hiển thị navbar tương ứng.

Bây giờ các bạn chạy thử :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

php trang tin tuc xay dung header va footer admin ket qua header jpgNếu kết quả như thế này thì thành công rồi. Vì mình chưa đăng nhập nên nó sẽ hiển thị navbar đầu tiên.

2. Xây dựng footer admin

Phần này chúng ta sẽ viết ở file admin/includes/footer.php, các bạn mở file lên và copy đoạn code này :

	<!-- Liên kết thư viện jQuery Form -->
	<script src="<?php echo $_DOMAIN; ?>js/jquery.form.min.js"></script>	
</body>
</html>
Giờ các bạn chạy lại và xem nguồn trang nó như hình không nhé và kiểm tra mấy cái đường dẫn thư viện Ok chưa.

php trang tin tuc xay dung header va footer admin xem nguon trang jpg

3. Lời kết

Vậy là chúng ta đã xây dựng xong header và footer admin cho ứng dụng rồi đấy ! Sẽ có một số cập nhật cho hai phần này vào các bài sau. Qua bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chức năng đăng nhập, đăng xuất admin cho trang tin tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top