main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() sẽ trả về phiên bản thư viện MySQL của hệ thống client.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_client_version();

Quảng cáo

Hàm mysqli_get_client_version() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hám sẽ trả về số nguyên tuân thủ theo định dạng sau: main_version*10000 + minor_version*100 + sub_version. Ví dụ phiên bản 5.0.11 sẽ trả về kết quả 50011.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_client_version:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
echo "<pre>";
	print_r(mysqli_get_client_version());
echo "</pre>";

Kết quả
50011

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top