main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm timezone_open() trong PHP

Hàm timezone_open() sẽ khởi tạo một đối tượng timezone.

Cú pháp

Cú pháptimezone_open( $timezone);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $timezone là tên của timezone được hỗ trợ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng timezone nếu chạy thành công, Ngược lại sẽ trả về FALSE nếu chạy thất bại.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_open():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$timezoneOb = timezone_open('Europe/London');
echo "<pre>";
    print_r($timezoneOb );
echo "</pre>";

Kêt quả
DateTimeZone Object
(
    [timezone_type] => 3
    [timezone] => Europe/London
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top