main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm lcfirst() trong PHP

Tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng hàm lcfirst() trong PHP.

# Công dụng

Hàm lcfirst() dùng để chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi sang chữ in thường. Đối với hàm này thì chỉ chuyển đổi đúng với những ký tự không dấu, ví dụ chữ C sẽ thành c, còn chữ Â thì sẽ không chuyển được.

Quảng cáo

# Cú pháp

Cú pháp của hàm lcfirst() như sau:

string lcfirst ( string $str )

Trong đó $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giá trị trả về là chuỗi đã chuyển đồi ký tự đầu tiên sang chữ in thường.

Quảng cáo

# Ví dụ

Sau đây là một ví dụ liên quan tới hàm lcfirst().

$domain = 'Freetuts.net';
echo lcfirst($domain);       // freetuts.net


$domain = 'FREETUTS.NET';
echo lcfirst($domain);       // fREETUTS.NET

Chúc bạn học tốt.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top