main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm strrchr() trong PHP

Hàm strrchr() sẽ tìm kiếm vị trí cuối cùng của kí tự xuất hiện trong chuỗi nguồn.

Nếu kí tự tìm kiếm là 1 chuỗi sẽ chỉ có kí tự đầu tiên của chuỗi được sử dụng.

Quảng cáo

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu tự vị trí tìm thấy kí tự đến vị trí cuối chuỗi nguồn. Nếu không tìm thấy hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú phápstrrchr( $str, $char);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • $str là chuỗi nguồn để tìm kiếm.
  • $char là kí tự cần tìm.

Ví dụ

Code
$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 's');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Kết quả
string

Code
$str = 'this a test string';
$result = strrchr($str, 'show');
if ($result == false) {
	echo "kí tự không tồn tại trong chuỗi";
}else{
	echo $result;
}

Kết quả
string

Do kí tự tìm kiếm là chuỗi "show" nên hàm sẽ tìm kiếm  với kí tự "s", kết quả giống với ví dụ 1.

Quảng cáo

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top