main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm is_scalar() trong PHP

Hàm is_scalar() sẽ kiểm tra biến có thuộc 1 trong các kiểu logic, số ngyên, float, chuỗi hay không. Nếu có hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_scalar( $var);

Quảng cáo

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code
function show_var($var) 
{
  if (is_scalar($var)) {
    echo $var . "<br />";
  } else {
		echo "<pre>";
		print_r($var);
		echo "</pre>";	
  }
}
$num = 24.08;
$str = 'freetuts.net';
$language = array(
	"php",
	"css",
	"html"
);
show_var($num);
show_var($str);
show_var($language);

Kết quả
24.08
freetuts.net
Array
(
  [0] => php
  [1] => css
  [2] => html
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top