main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm filemtime() trong PHP

Hàm filemtime() sẽ lấy ra thời gian lần chỉnh sửa cuối cùng của nội dung file.

Cú pháp

Cú phápfilemtime( $filename);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số giây thuộc kiểu Unix timestamp.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filemtime():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$filename = 'test.txt';
file_put_contents($filename, 'this a test string');
echo "$filename được tạo vào lúc: " .date ("F d Y H:i:s.", time()). "<br />";
sleep(15);
$handle = fopen($filename, 'r+w');
fwrite($handle, 'freetuts.nettttt');
fclose($handle);
if (file_exists($filename)) {
    echo "$filename được sửa lần cuối vào lúc: " .
    date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename)). "<br />";
}

Kết quả
test.txt được tạo vào lúc: May 09 2017 14:55:58.
test.txt được sửa lần cuối vào lúc: May 09 2017 14:56:13.

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top