main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm md5_file() trong PHP

Hàm md5_file() có tác dụng chỉ định một file bất kì để chuyển sang một chuỗi được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5(32 bit) , trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu, hàm này khá giống với hàm md5();

# Parameters

Cú pháp: string md5_file string $str [, bool $raw_output = false ] )

Quảng cáo

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

# Example

Mã hóa với $row_output = false

<?php
$file = 'freetuts.txt';
echo md5_file($file, false); // d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
?>

Mã hóa với $row_ouput = true

<?php
$file = 'freetuts.txt';
echo md5_file($file, true); // ƒaqcoŒôpÔ¯ez(̃ùŽ
?>

Hàm này cũng ít được sử dụng nên mình sẽ không giải thích thêm.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top