main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_connect_errno() trong PHP

Hàm mysqli_connect_errno() sẽ trả về lỗi cú pháp của lần kết nối tới MySQL server gần nhất.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect_errno();

Quảng cáo

Hàm không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về cảnh báo về lỗi, nếu không có lỗi nào hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_connect_errno():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","abcd","wrong_pass","lmgo");
die("Connection error: " . mysqli_connect_errno());

Kết quả
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'abcd'@'localhost'
(using password: YES) in C:\xampp\htdocs\test\index.php on line 3Connection error: 1045

Ở đây mình đã cố tình truyền vào username và password sai để việc kết nối gặp lỗi.

Quảng cáo

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top