main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_get_server_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_server_info() sẽ trả về một chuỗi đại diện cho phiên bản MySQL server đang sử dụng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_server_info( $connect);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi đại diện cho phiên bản MySQL server.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_server_info():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_server_info($con);

mysqli_close($con);

Kết quả
5.5.5-10.1.13-MariaDB

Lưu ý rằng đây là phiên bản mình đang sử dụng, kết quả có thể sẽ khác nếu các bạn đang sử dụng version MySQL khác.

Quảng cáo

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top