PHP và MySQL

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến PHP và MySQL nằm trong chuyên mục PHP, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Bài 01: Mối liên hệ giữa PHP và MySQL
Bài 02: Kết nối PHP với MySQL
Bài 03: Tạo database bằng code PHP
Bài 04: Tạo database table bằng code PHP
Bài 05: Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP
Bài 06: Lấy ID vừa insert bằng PHP
Bài 07: Insert nhiều record vào MySQL bằng PHP
Bài 08: Cơ chế prepared câu SQL trong PHP
Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP
Bài 10: Delete dữ liệu MySQL bằng PHP
Bài 11: Update dữ liệu MySQL bằng PHP

Trong series này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thao tác thường được sử dụng nhất khi lập trình web với PHP và MySQL đó là các thao tác select, insert, update và delete. Bên cạnh mỗi thao tác mình sẽ có hướng dẫn demo cụ thể cho từng trường hợp.

Đối với PHP thì chúng ta có hai thư viện chính để xử lý database  đó là thư viện MySQLi và PDO, mỗi thư viện có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau nên tùy vào sở thích và độ lớn của project mà lựa chọn.

Mục đích cuối cùng của series này là trình bày các thao tác trong MySQL được sử dụng trong PHP như thế nào, đây cũng là loạt series có trong W3C mà mình đã tham khảo và trình bày lại theo ý của mình vì dù gì thuần Việt cũng dễ đọc hơn. Chúc các bạn học tốt.