PHP VÀ MYSQL
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 01: Mối liên hệ giữa PHP và MySQL

PHP là một ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng các ứng dụng Website, hay nói cách khác nó là ngôn ngữ chính dùng để lập trình phía Server nhằm xử lý các yêu cầu của client. Còn MySQL là một hệ quản trị CSDL dùng để lưu trữ dữ liệu và nó thường được dùng kèm theo với PHP ngay từ thuở khai sinh, đây là một cặp đôi hoàn hảo dùng để xây dựng website.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

php mysql jpg

Nói là cặp đôi hoàn hảo nhưng có lẽ bạn vẫn chưa biết nguyên tắc hoạt động giữa chúng phải không nào? Để hiểu rõ hơn vấn đề này thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Mỗi liên hệ giữa PHP và MySQL

Thông thường khi học MySQL thì bạn sẽ được học những câu truy vấn T-SQL như select, insert, update, delete. Và mình đoán chắc bạn sẽ có thắc mắc nếu kết hợp với PHP thì những câu truy vấn này có công dụng gì?

Chúng ta hãy xem PHP như là một con người bình thường, nghĩa là nó có thể viết ra các câu truy vấn và thực thi các câu truy vấn đó giống như bạn vậy. Nhưng điểm khác biệt ở đây là bạn sẽ bắt PHP thực hiện những câu truy vấn chứ không phải tự nó nghĩ ra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:  Mình muốn lấy danh sách tất cả sinh viên trong trường thì sẽ viết câu truy vấn như sau.

SELECT * FROM SinhVien;

Kết quả ta thực thi câu truy vấn này trong PHP MY ADMIN là danh sách các sinh viên. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu trong PHP thì phải làm thế nào?

Như ta biết MySQL là một hệ quản trị CSDL nên nó có tính an toàn về bảo mật, nghĩa là nó có chức năng quản lý User, phân quyền User. Vì vậy trước khi vào PHP MY ADMIN là bạn phải đăng nhập đấy.

Như vậy với PHP thì cũng phải có bước đăng nhập, sau đó sẽ là bước định nghĩa câu truy vấn và cuối cùng là thực thi và lấy kết quả.

// BƯỚC 1: KẾT NỐI
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'demo') 
or die ('Không thể kết nối tới database');

// BƯỚC 2: TẠO CÂU TRUY VẤN
$sql = 'SELECT * FROM SinhVien';

// BƯỚC 3: YÊU CẦU THỰC THI CÂU TRUY VẤN
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// BƯỚC 4: XỬ LÝ KẾT QUẢ MYSQL TRẢ VỀ
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}

Tóm lại PHP sẽ có nhiệm vục kết nối MySQL và yêu cầu MySQL thực thi các câu truy vấn và trả kết quả về cho PHP để từ đó PHP lấy kết quả để xử lý.

2. Lời kết

Không chỉ có ở MySQL mà PHP còn có thể kết hợp với các hệ quản trị CSDL khác như SQL Server, SQL Lite, MongoDB, Cassandra. Vấn đề ở chỗ dự án cần sử dụng hệ quản trị CSDL nào vì mỗi hệ quản trị đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. 

Lưu ý với các bạn là trong loạt bài này mình chỉ nói về PHP và MySQL thôi nhé.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top