main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm ucwords() trong PHP

Hàm ucwords() sẽ chuyển tất cả các chữ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ in hoa.

Cú pháp

Cú phápucwords( $str, $char);

Quảng cáo

Trong đó

  • $str là chuỗi cần xử lý.
  • $char là danh sách ký tự phân cách giữa các từ, mặc định không truyền sẽ mang giá trị khoảng trắng.

Ví dụ

Cách sử dụng của hàm ucwords():

Code
echo ucwords("freetuts.net", ".") . "<br />";
echo ucwords("this is a te.st", " .") . "<br />";
echo ucwords("FREETUTS.NET") . "<br />";

Kết quả
Freetuts.Net
This Is A Te.St
FREETUTS.NET

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top