main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm rewind() trong PHP

Hàm rewind() sẽ đặt lại vị trí con trỏ nội bộ của file về đầu file.

Cú pháp

Cú pháprewind( $handle);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bằng hàm fopen().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm rewind():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$path = 'example.txt';
$fp = fopen($path, 'r+a+');
fseek($fp, 5);
echo ftell($fp)."<br />";
rewind($fp);
echo ftell($fp);

Kết quả
5
0

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top