main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm filesize() trong PHP

Hàm filesize() sẽ lấy kích thước của tập tin truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfilesize( $filename);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên, là kích thước của file truyền vào tính theo byte.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm filesize():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$filename = 'test.txt';
$size = filesize($filename);

echo "kích thước của file $filename là: ". $size . "byte.";

Kết quả
kích thước của file test.txt là: 18byte.

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top