main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm ucfirst() trong PHP

Hàm ucfirst() sẽ chuyển đổi kí tự đầu tiên trong chuỗi thành in hoa nếu kí tự đó là một chữ cái.

Cú pháp

Cú pháp: ucfirst( $str);

Quảng cáo

Trong đó

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ

Sử dụng hàm ucfirst():

Code
echo ucfirst("freetuts.net") . "<br />";
echo ucfirst("this is a test") . "<br />";
echo ucfirst("FREETUTS.NET") . "<br />";

Kết quả
Freetuts.net
This is a test
FREETUTS.NET

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top