main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_errno() trong PHP

Hàm mysqli_errno() sẽ trả về mã của lỗi gần nhất của việc gọi các hàm từ một kết nối MySQL.

Cú pháp

Cú phápmysqli_errno( $connect);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $connect là kết nối cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mã của lỗi( nếu có). Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_errno():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO wrong_table (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
  echo("Errorcode: " . mysqli_errno($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top