ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm date_parse() trong PHP

Hàm date_parse() sẽ lấy thông tin chi tiết của chuỗi thời gian được truyền vào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_parse( $str);

Trong đó:

 • $str là chuỗi thời gian.

Lưu ý: Định dạng của $str phải được chấp nhận bởi hàm strtotime().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin chi tiết của chuỗi thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_parse():

Code
$date = date_parse("2017-04-30 10:00:00");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 4
  [day] => 30
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
)

Sử dụng hàm date_parse() với chuỗi thời gian được định dạng tương đối:

Code
$date = date_parse("2017-11-12 10:00:00.5 +2 month +1 week +5 hour");
echo "<pre>";
	print_r($date);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [year] => 2017
  [month] => 11
  [day] => 12
  [hour] => 10
  [minute] => 0
  [second] => 0
  [fraction] => 0.5
  [warning_count] => 0
  [warnings] => Array
    (
    )

  [error_count] => 0
  [errors] => Array
    (
    )

  [is_localtime] => 
  [relative] => Array
    (
      [year] => 0
      [month] => 2
      [day] => 7
      [hour] => 5
      [minute] => 0
      [second] => 0
    )

)

Định dạng tương đối sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, tuy nhiên thông tin tương đối sẽ được thêm vào phần tử "relative" của mảng kết quả trả về.

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top