main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm stripslashes() trong PHP

Hàm stripslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( \ ) có trong chuỗi. ( \ ' sẽ trở thành ' , \\ sẽ trở thành \)

Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápstripslashes( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

Code
$str = 'this is a \n \"test\"';
echo $str . "<br />";
echo stripslashes($str);	

Kết quả
this is a \n \"test\"
this is a n "test"

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top