WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức cơ bản tại Freetuts. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng trang hiển thị nội dung bài viết. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng tìm kiếm cho ứng dụng này. Chúng ta bắt đầu ngay thôi!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xây dựng template hộp tìm kiếm

Trong bài 22, chúng ta đã xây dựng template cho hộp tìm kiếm rồi, các bạn có thể chạy project rồi click vào icon tìm kiếm, một hộp thoại sẽ mở ra như hình bên dưới:

php trang tin tuc xay dung chuc nang tim kiem template jpgTiếp theo chúng ta sẽ xây dựng trang để show kết quả tìm kiếm.

2. Viết trang hiển thị kết quả tìm kiếm

Các bạn mở file templates/search.php lên và copy nội dung này vào:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div class="container">
	<div class="row">
		<h3>Tìm kiếm</h3>
		<?php

		// Lấy tham số từ khóa tìm kiếm
		$s = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['s'])));

		if ($s) {
			// Lấy số hàng trong table
			$sqlGetCountPost = "SELECT id_post FROM posts WHERE status = '1' AND title LIKE '%$s%' OR keywords LIKE '%$s%' OR descr LIKE '%$s%'";
		  $countPost = $db->num_rows($sqlGetCountPost);

			// Lấy tham số trang
			if (isset($_GET['p'])) {
		   $page = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['p'])));

		   if (preg_match('/\d/', $page)) {
		    $page = $page;
		   } else {
		    $page = 1;
		   }
		  } else {
		   $page = 1;
		  }

		  $limit = 20; // Giới hạn số bài viết hiển thị trong 1 trang
		  $totalPage = ceil($countPost / $limit); // Tổng số trang sau khi tính toán
		    
		  // Validate tham số page  
		  if ($page > $totalPage) {
		   $page = $totalPage;
		  } else if ($page < 1) {
		   $page = 1;
		  }
		   
		  $start = ($page - 1) * $limit;

			$sql_get_news = "SELECT * FROM posts WHERE status = '1' AND title LIKE '%$s%' OR keywords LIKE '%$s%' OR descr LIKE '%$s%' ORDER BY id_post DESC LIMIT $start, $limit";
			if ($db->num_rows($sql_get_news)) {
				foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_news, 0) as $data_post) {
					echo '
						<div class="col-md-3">
		          <div class="thumbnail">
		            <a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">
		              <img src="' . $data_post['url_thumb'] . '">
		            </a>
		            <div class="caption">
		              <h3><a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">' . $data_post['title'] . '</a></h3>
		              <p>' . $data_post['descr'] . '</p>
		            </div>
		          </div>
		        </div>
					';
				}

				echo '</div>';

				echo '
					<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
						<div class="btn-group">
				';

				# Pagination button
		   	if ($page > 1 && $totalPage > 1) {
		    	echo '
		     		<a href="' . $_DOMAIN . ($page - 1 ) . '" class="btn btn-default">
		      		<span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
		     		</a>
		    	';
		   	}
		    
		   	for ($i = 1; $i <= $totalPage; $i++) {
		    	if ($i == $page){
		     		echo '<a class="btn btn-primary">' . $i . '</a>';
		    	} else {
		     		echo '
		      		<a href="' . $_DOMAIN . $i . '" class="btn btn-default">
		       			' . $i . '
		      		</a>
		     		';
		    	}
		   	}
		    
		   	if ($page < $totalPage && $totalPage > 1) {
		    	echo '
		     		<a href="' . $_DOMAIN . ($page + 1 ) . '" class="btn btn-default">
		      		<span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
		     		</a>
		    	';
		   	}

		   	echo '
						</div>
					</div>
		   	';
		  } else {
		  	echo '<div class="well well-lg">Không tìm thấy kết quả nào.</div>';
		  }
		} else {
			echo '<div class="alert alert-danger">Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm.</div>';
		}

		?>
	</div>
</div>
Để có thể tìm kiếm, mình đã sử dụng câu lệnh LIKE trong SQL, câu lệnh này có chức năng kiểm tra $s gần giống hoặc giống với dữ liệu trong table posts hay không? Ở đây mình chọn lọc theo field title, keywordsdescr:

title LIKE '%$s%' OR keywords LIKE '%$s%' OR descr LIKE '%$s%'

Nếu bạn nào không biết về lệnh LIKE  có thể tham khảo bài viết này.

Ok, giờ các bạn lưu lại và chạy thử xem kết quả như mong muốn chưa nhé!

php trang tin tuc xay dung chuc nang tim kiem ket qua jpg

3. Lời kết

Kết thúc bài này ở đây, bài này tương đối ngắn nên mình cần các bạn nắm được câu lệnh SQL để làm một chức năng tìm kiếm đơn giản. Qua bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các trang còn lại và clear source cho ứng dụng. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top