WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo)

Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở trong bài trước, chúng ta đã khởi tạo một số thứ cần thiết và xây dựng được chức năng upload hình ảnh. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nốt các chức năng còn lại của hình ảnh là danh sách hình ảnh và xoá hình ảnh. Chúng ta bắt đầu ngay thôi!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hiển thị danh sách hình ảnh

Các bạn mở file admin/templates/photos.php lên và thêm đoạn code sau dưới dòng // Content danh sách hình ảnh:

$sql_get_img = "SELECT * FROM images ORDER BY id_img DESC";
if ($db->num_rows($sql_get_img))
{
  echo '
    <div class="row list" id="list_img">
      <div class="col-md-12">
        <div class="checkbox"><label><input type="checkbox"> Chọn/Bỏ chọn tất cả</label></div>
      </div>
  ';
  foreach($db->fetch_assoc($sql_get_img, 0) as $key => $data_img) 
  {
    // Trạng thái ảnh
    if (file_exists('../'.$data_img['url'])) {
      $status_img = '<label class="label label-success">Tồn tại</label>';
    }
    else
    {
      $status_img = '<label class="label label-danger">Hỏng</label>';
    }

    // Dung lượng ảnh
    if ($data_img['size'] < 1024) {
      $size_img = $data_img['size'] . 'B';
    } else if ($data_img['size'] < 1048576) {
      $size_img = round($data_img['size'] / 1024) . 'KB';        
    } else if ($data_img['size'] > 1048576) {
      $size_img = round($data_img['size'] / 1024 / 1024) . 'MB';
    }

    echo 
    '  
      <div class="col-md-3">
        <div class="thumbnail">
          <a href="' . str_replace('admin/', '', $_DOMAIN) . $data_img['url'] . '">
            <img src="' . str_replace('admin/', '', $_DOMAIN) . $data_img['url'] . '" style="height: 150px;">
          </a>
          <div class="caption">
            <div class="input-group">
              <span class="input-group-addon">
                <input type="checkbox" name="id_img[]" value="' . $data_img['id_img'] . '">
              </span>
              <input type="text" class="form-control" value="' . str_replace('admin/', '', $_DOMAIN) . $data_img['url'] . '" disabled>
              <span class="input-group-btn">
                <button class="btn btn-danger del-img" data-id="' . $data_img['id_img'] . '">
                  <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
                </button>
              </span>
            </div>
            <p>Trạng thái: ' . $status_img . '</p>
            <p>Dung lượng: ' . $size_img . '</p>
            <p>Định dạng: ' . strtoupper($data_img['type']) . '</p>
          </div>
        </div>
      </div>  
    ';
  }
  echo '</div>';
}  
else
{
  echo '<br><br><div class="alert alert-info">Chưa có hình ảnh nào.</div>';
}
Sau đó reload lại, chúng ta sẽ được kết quả như thế này:

php trang tin tuc cac chuc nang hinh anh tiep theo ket qua danh sach hinh anh jpg

Ở đây mình sẽ hiển thị danh sách hình ảnh theo kiểu gallary. Bao gồm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Ảnh nhỏ xem trước
 • URL ảnh
 • Trạng thái ảnh
  • Nếu tồn tại thì url ảnh đang hoạt động
  • Nếu hỏng thì ảnh đã bị xoá khỏi server
 • Dung lượng ảnh
 • Định dạng ảnh

Ở đây mình cũng không phân trang danh sách và xây dựng chức năng tìm kiếm nhé!

2. Xoá hình ảnh

Chức năng xoá hình ảnh sẽ chia ra làm 2 loại: xoá nhiều ảnh cùng một lúc và xoá một ảnh chỉ định.

Xoá nhiều hình ảnh

Viết Ajax gửi dữ liệu

Các bạn mở file admin/js/form.js lên và copy đoạn code này vào:

// Xoá nhiều hình ảnh cùng lúc
$('#del_img_list').on('click', function() {
	$confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá các hình ảnh đã chọn không?');
	if ($confirm == true)
	{
		$id_img = [];

		$('#list_img input[type="checkbox"]:checkbox:checked').each(function(i) {
			$id_img[i] = $(this).val();
		});

		if ($id_img.length === 0)
		{
			alert('Vui lòng chọn ít nhất một hình ảnh.');
		}
		else
		{
			$.ajax({
				url : $_DOMAIN + 'photos.php',
				type : 'POST',
				data : {
					id_img : $id_img,
					action : 'delete_img_list'
				},
				success : function(data) {
					location.reload();
				}, error : function() {
					alert('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại.');
				}
			});
		}
	}
	else
	{
		return false;
	}
});

Viết PHP xử lý dữ liệu

Mở file admin/photos.php lên và các bạn chèn nội dung này bên dưới dòng // Nếu tồn tại POST:

if (isset($_POST['action']))
{
	$action = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['action'])));

	// Xoá nhiều ảnh củng lúc
	if ($action == 'delete_img_list') 
	{
		foreach ($_POST['id_img'] as $key => $id_img)
		{
			$sql_check_id_img_exist = "SELECT * FROM images WHERE id_img = '$id_img'";
			if ($db->num_rows($sql_check_id_img_exist))
			{
				$data_img = $db->fetch_assoc($sql_check_id_img_exist, 1);
				if (file_exists('../'.$data_img['url']))
				{
					unlink('../'.$data_img['url']);
				}

				$sql_delete_img = "DELETE FROM images WHERE id_img = '$id_img'";
				$db->query($sql_delete_img);
			}
		}	
		$db->close();
	}
	// Xoá ảnh chỉ định
}
else
{
	new Redirect($_DOMAIN);
}
Bây giờ các bạn chạy lại và xoá thử xem nhé!

Xoá ảnh chỉ định

Viết Ajax gửi dữ liệu

Mở file admin/js/form.js lên và dán đoạn code bên dưới:

// Xoá ảnh chỉ định
$('.del-img').on('click', function() {
	$confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá ảnh này không?');
	if ($confirm == true)
	{
		$id_img = $(this).attr('data-id');

		$.ajax({
			url : $_DOMAIN + 'photos.php',
			type : 'POST',
			data : {
				id_img : $id_img,
				action : 'delete_img'
			},
			success : function() {
				location.reload();
			}
		});
	}
	else
	{
		return false;
	}
});

Viết PHP xử lý dữ liệu

Các bạn tạo file admin/photos.php lên và chèn doạn code này bên dưới dòng // Xoá ảnh chỉ định:

else if ($action == 'delete_img')
{		
	$id_img = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['id_img'])));
	$sql_check_id_img_exist = "SELECT * FROM images WHERE id_img = '$id_img'";
	if ($db->num_rows($sql_check_id_img_exist))
	{
		$data_img = $db->fetch_assoc($sql_check_id_img_exist, 1);
		if (file_exists('../'.$data_img['url']))
		{
			unlink('../'.$data_img['url']);
		}

		$sql_delete_img = "DELETE FROM images WHERE id_img = '$id_img'";
		$db->query($sql_delete_img);
		$db->close();
	}		
}
Ok! Thế là xong rồi đấy, bây giờ chỉ việc chiêm ngưỡng thành quả thôi.

3. Lời kết

Qua bài này chúng ta đã hoàn tất việc xây dựng các chức năng của hình ảnh trong ứng dụng này rồi. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu viết các chức năng của bài viết nhé! Nếu có thắc mắc các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng bài trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ nhanh nhất nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top