WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo) Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo) Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo) Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo) Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo) Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url

Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức PHP. Ở trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cấu trúc folder của client, nắm rõ được chức năng và nhiệm vụ của từng file và từng folder. Bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối database và rewrite url. Chúng ta bắt đầu nào!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Kết nối database

Thao tác này đã quá quen thuộc đối với các bạn rồi. Các bạn mở file core/init.php lên và copy đoạn code này:

<?php

// Require các thư viện PHP
require_once 'admin/classes/DB.php';
require_once 'admin/classes/Session.php';
require_once 'admin/classes/Functions.php';

// Kết nối database
$db = new DB();
$db->connect();
$db->set_char('utf8');

?>

Như đã nói ở bài học trước, chúng ta sẽ sử dụng thư viện classes trong folder admin luôn nhé!

2. Rewrite url

Rewrite url để làm gì? Rewrite url làm cho url trong site của chúng ta trở nên thân thiện, đẹp mắt, dễ nhớ và đặc biệt rất tốt cho SEO. Để có thể làm được việc này, các bạn mở file .htaccess lên và copy đoạn code này:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Bảo vệ file .htaccess
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>

# Rewrite url
RewriteEngine on
# Url bài viết
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)-([0-9]+).html$ index.php?sp=$1&id=$2
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)-([0-9]+).html/$ index.php?sp=$1&id=$2
# Url chuyên mục
RewriteRule ^category/([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?sc=$1
RewriteRule ^category/([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?sc=$1
# Url phân trang chuyên mục
RewriteRule ^category/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)$ index.php?sc=$1&p=$2
RewriteRule ^category/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)/$ index.php?sc=$1&p=$2
Chúng ta sẽ rewrite 2 dạng url:

  • Url bài viết: đây là url của trang hiển thị nội dung của một bài viết nào đó. Dạng url: http://domain.com/slug-bai-viet-id.html.
  • Url chuyên mục: là url của các chuyên mục, nó sẽ show ra các bài viết thuộc chuyên mục đó. Dạng url: http://domain.com/slug-chuyen-muc.
    • Vì 1 chuyên mục có thể có rất nhiều bài viết nên chúng ta phải phân trang, do đó cũng cần phải rewrite url phân trang để tạo ấn tượng tốt cho người dùng và bot của Google. Dạng url: http://domain.com/slug-chuyen-muc/so-page.

Sau đó, các bạn nhập thử các dạng url trên để test xem file đã hoạt động chưa nhé!

3. Lời kết

Bài này tương đối ngắn, hi vọng các bạn có thể nắm chắc phần rewrite url để hiểu vấn đề hơn khi code các phần sau. Qua bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng header và footer cho client nhé. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top